Montaż i eksploatacje komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych

Egzamin zawodowy TECHNIK INFORMATYK, kwalifikacja e12


Czas do zakończenia:
1.
Uruchomionych usług w systemie Windows nie można

zatrzymać.
konfigurować.
ponownie uruchomić bez ich wcześniejszego zatrzymania.
przestawić w typ uruchomienia: Wyłączony.

2.
Na rysunku przedstawiono symbol graficzny

kodera.
dekodera.
multipleksera.
demultipleksera.

3.
Znaczne zmniejszenie rozmiaru pliku typu MP3, w stosunku do pliku typu WAV wynika z zastosowania algorytmu

Huffmana.
cosinusów.
kompresji stratnej.
kompresji bezstratnej.

4.
Niektóre systemy operacyjne są wielodostępne (multiuser). Systemy takie

równocześnie wykonują wiele programów (zadań).
sterują układem (klasterem) niezależnych komputerów.
stosowane są głównie w przemyśle i systemach sterowania.
oprócz wielozadaniowości z wywłaszczeniem realizują funkcję przydzielania czasu użytkownikom.

5.
Rysunek przedstawia pamięć

SIMM
DDR DIMM
SDRAM DIMM
Compact Flash

6.
Tryb wirtualny procesora, zwany także V86 lub Virtual 8086

nie pozwala symulować działania analogicznego do innego procesora.
pozwala symulować działanie analogiczne do innego procesora.
pozwala uruchamiać aplikacje dedykowane dla procesora 80486.
pozwala uruchamiać aplikacje dedykowane dla procesora 80386.

7.
Przedstawiony symbol graficzny oznacza

generator dźwięku.
filtr dolnoprzepustowy.
przetwornik cyfrowo-analogowy.
przetwornik analogowo-cyfrowy.

8.
W jakiej fizycznej topologii uszkodzenie jednej stacji roboczej zatrzyma działanie całej sieci?

Siatki.
Drzewa.
Magistrali.
Pierścienia.

9.
Jakie elementy znajdują się na przedstawionej płycie głównej?

2 złącza ISA, 3 złącza PCI, 4 złącza pamięci DIMM
3 złącza ISA, 4 złącza PCI, 2 złącza pamięci DIMM
2 złącza ISA, 4 złącza PCI, 3 złącza pamięci DIMM
4 złącza ISA, 2 złącza PCI, 3 złącza pamięci DIMM

10.
Pamięci DDR2 zasilane są napięciem

1,0 V
1,4 V
1,8 V
2,5 V

11.
W modelu OSI wszystkie składniki sieci niezbędne do obsługi elektrycznego, optycznego, radiowego wysyłania i odbierania sygnałów określa warstwa

transportowa
łącza danych
sieciowa
fizyczna

12.
Określ wielkość klastra na podstawie zamieszczonego fragmentu komunikatu systemu WINDOWS wyświetlonego po zakończeniu działania programu format a:

0,5 KB
512 KB
12 bitów
1 457 664 bajtów

13.
Jaką liczbę dziesiętną zapisano na jednym bajcie w kodzie znak – moduł 1 1111111(ZM)?

–100
–127
128
256

14.
W systemach operacyjnych wiersz poleceń jest oznaczany skrótem

CLO
CLU
CLI
CLP

15.
Szerokość magistrali pamięci DDR SDRAM wynosi

72 bity.
64 bity.
36 bitów.
32 bity.

16.
Funkcje różnych kategorii (daty i czasu, finansowe, tekstowe, matematyczne, statystyczne) są elementem składowym

edytora tekstu.
przeglądarki internetowej.
arkusza kalkulacyjnego.
programów do tworzenia prezentacji multimedialnych.

17.
FireWire, to standard łącza, które nie jest wykorzystywane do

podłączania komputerów i urządzeń peryferyjnych.
komunikacji według standardu !EEE 802.22.
komunikacji według standard IEEE 1394.
komunikacji z prędkością większą niż 64 Mb/s

18.
W przedsiębiorstwie należy cyklicznie tworzyć kopie bezpieczeństwa dużej ilości danych, znajdujących się na serwerze, rzędu kilkuset GB. Jakie urządzenie najlepiej wykorzystać do tego celu?

Streamer.
Macierz RAID1.
Nagrywarkę CD.
Nagrywarkę DVD.

19.
Szkodliwe samoreplikujące się programy komputerowe wykorzystujące luki w systemie operacyjnym, które potrafią uzupełniać i zmieniać swoją funkcjonalność to

robaki.
rootkity.
trojany.
wirusy.

20.
W systemie Windows XP na komputerze klienckim, plik hosts jest plikiem tekstowym, który służy do mapowania

dysków twardych.
nazw hostów na adresy IP
nazw hostów na adresy MAC
nazw hostów przez serwery DNS

21.
System umożliwiający przetłumaczenie nazwy komputera na adres IP w sieci to

ARP
DNS
ICMP
NetBEUI

22.
Na schemacie blokowym procesora blok funkcyjny nazwany SIMD to

zestaw 256 bitowych rejestrów znacznie przyspieszający obliczenia na liczbach stałopozycyjnych.
zestaw 128 bitowych rejestrów niezbędny przy wykonywaniu instrukcji SSE procesora na liczbach stało- i zmiennoprzecinkowych.
jednostka zmiennoprzecinkowa procesora (koprocesor).
moduł procesora realizujący wyłącznie operacje graficzne.

23.
Ile komórek pamięci można zaadresować bezpośrednio w 64 bitowym procesorze, który ma 32 bitową szynę adresową?

2 do potęgi 32
2 do potęgi 64
32 do potęgi 2
64 do potęgi 2

24.
Trzech użytkowników komputera z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows XP Pro ma swoje foldery z dokumentami w katalogu głównym dysku C:. Na dysku jest zainstalowany system plików NTFS. Użytkownicy mają założone w systemie konta z ograniczeniami. W jaki sposób należy zabezpieczyć folder każdego z użytkowników, by pozostali nie mogli modyfikować zawartości folderu?

Nadać dokumentom atrybut Ukryty we właściwościach folderów.
Każdemu z użytkowników zmienić typ konta na konto z ograniczeniami.
Nie udostępniać dokumentów w zakładce Udostępnianie we właściwościach folderu.
Przypisać uprawnienia NTFS do modyfikacji folderu tylko właściwemu użytkownikowi.

25.
Złącze AGP służy do podłączenia

szybkich pamięci dyskowych.
urządzeń wejścia/wyjścia.
kart graficznych.
modemu.

26.
W jakim systemie operacyjnym przy instalacji sterowników do nowego urządzenia może pojawić się komunikat: System.......nie może zweryfikować wydawcy tego sterownika. Ten sterownik nie ma podpisu cyfrowego albo podpis nie został zweryfikowany przez urząd certyfikacji. Nie należy instalować tego sterownika, jeżeli nie pochodzi z oryginalnego dysku producenta lub od administratora systemu.

Unix
Linux
Windows XP
Windows 98

27.
Co oznacza jednostka dpi podawana w parametrach katalogowych skanerów i drukarek?

Punkty na cal.
Gęstość optyczną.
Punkty na milimetr.
Punkty na centymetr.

28.
Suma dwóch liczb binarnych 1001(2), 0011(2) wynosi

1100
1011
1001
1101

29.
Przy pomocy taśmy 34-pinowej przedstawionej na rysunku podłącza się do płyty głównej komputera

dyski SCSI.
dyski ATA.
napędy dyskietek 3 1/2 lub 5 1/4 cala.
napędy DVD.

30.
Na rysunku przedstawiono topologię

kratową.
magistrali.
rozszerzonej gwiazdy.
oczek pełnych.

31.
Z nośników optycznych największą pojemność ma płyta

CD
DVD
Blu-Ray
DVD-RAM

32.
Drugi monitor CRT podłączony do zestawu komputerowego służy do

kalibracji danych.
przetwarzania danych.
wyprowadzania informacji.
przechowywania informacji.

33.
Do bezpośredniego połączenia ze sobą dwóch komputerów w przewodowej sieci LAN należy użyć

kabla USB i po jednej karcie sieciowej w każdym komputerze.
kabla sieciowego patch-cord bez krosowania i kabla centronics.
kabla światłowodowego i jedną kartę sieciową w jednym komputerze.
kabla sieciowego cross-over i po jednej karcie sieciowej w każdym komputerze.

34.
Przedstawione parametry katalogowe dotyczą routera posiadającego pamięć masową

3 MB
32 MB
64 MB
680 MB

35.
Program VitualPC, który można pobrać z witryny firmy Microsoft służy do korzystania

z wirtualnych systemów operacyjnych na dysku lokalnym.
zbezpłatnej pomocy technicznej TechNet.Soft firmy Virtual Soft.
z bezpłatnego konta o pojemności 100 MB w ramach hostingu firmy Microsoft.
z konta osobistego o pojemności 1 GB W Serwerze wirtualnym firmy Microsoft.

36.
Oprogramowanie antywirusowe może skutecznie chronić komputer. Ważne jest, aby wybrać opcję uruchamiania programu wraz z komputerem oraz opcję

skanowania ostatnio używanych programów.
monitorowania w czasie rzeczywistym (skanowania w tle).
automatycznego kasowania zainfekowanych plików.
automatycznego odłączenia od sieci w przypadku infekcji.

37.
Tablica partycji zakończona jest sygnaturą (ciągiem bitów) 55AA(16). Odpowiadająca jej wartość dwójkowa to

1010101001010101
1010010110100101
0101101001011010
0101010110101010

38.
Model przestrzeni barw typu RGB wykorzystywany jest

w urządzeniach analogowych i cyfrowych.
tylko w urządzeniach cyfrowych.
tylko w urządzeniach analogowych.
w grafice komputerowej i pozwala uzyskać maksymalnie 16 777 216 kolorów.

39.
Domyślnie, w systemie Linux, twardy dysk w standardzie SATA oznaczony jest

fda
sda
ida
ide

40.
Na rysunku karta rozszerzeń oznaczona jest numerem

1
4
6
7

41.
Kolor tła na stronie internetowej ma składowe w zapisie dziesiętnym: czerwony = 27, zielony= 90 i niebieski= 104. Jaka będzie deklaracja tego koloru w języku HTML?

#279004
#1B5A68
#1C9D4A
#5A681B

42.
Na schemacie element odpowiedzialny za dekodowanie instrukcji jest oznaczony cyfrą

1
2
3
4

43.
Zgodnie z zamieszczonym fragmentem testu w komputerze jest zainstalowana

pamięć fizyczna 0,50 GB i plik wymiany 1,00 GB
pamięć fizyczna 0,49 GB i plik wymiany 1,20 GB
pamięć fizyczna 0,49 GB i plik wymiany 1,22 GB
pamięć fizyczna 0,70 GB i plik wymiany 1,22 GB

44.
Jednostka stosowana do określenia rozdzielczości drukarek, skanerów, naświetlarek to

Ipi
cpi
dpi
dpc

45.
Wskaż domyślną kombinację klawiszy, na klawiaturze komputera, która powoduje zaznaczenie wszystkich obiektów w otwartym folderze programu Eksplorator Windows

CTRL + A
CTRL + O
CTRL + X
CTRL + Z

46.
Z przedstawionego fragmentu dokumentacji płyty głównej wynika, że maksymalna częstotliwość, z jaką pracuje magistrala FSB, wynosi

478 MHz
512 MHz
533 MHz
400 MHz

47.
Który z rodzajów macierzy RAID oferuje tzw. mirroring dysków?

RAID-0
RAID-1
RAID-2
RAID-5

48.
Liczbami 25 i 27, na przedstawionej płycie głównej komputera, oznaczono złącza

PS 2
RS 232
USB
LPT

49.
Współcześnie pamięci podręczne procesora drugiego poziomu (ang. L-2 cache) wykonane są z układów pamięci

ROM.
DRAM.
SRAM.
EEPROM.

50.
Element oznaczony numerem 1 na schemacie blokowym procesora jest odpowiedzialny za

przechowywanie wyniku operacji.
wykonywanie operacji na blokach danych.
wykonywanie operacji na liczbach zmiennoprzecinkowych.
przechowywanie dodatkowych informacji o wykonywanej operacji.