Montaż i eksploatacje komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych

Egzamin zawodowy TECHNIK INFORMATYK, kwalifikacja e12


Czas do zakończenia:
1.
We właściwościach karty graficznej w zakładce Zasoby jest określony jedenz zakresów pamięci dla tej karty od A0000h do BFFFFh. Wielkość ta oznacza obszar pamięci określony adresem fizycznym

1010 0000 0000 0000 0000 – 1011 1111 1111 1111 1111
1011 0000 0000 0000 0000 – 1100 1111 1111 1111 1111
1001 1111 1111 1111 1111 – 1010 0000 0000 0000 0000
1100 1111 1111 1111 1111 – 1110 1111 1111 1111 1111

2.
Na rysunku przedstawiono schemat blokowy karty

telewizyjnej
dźwiękowej
graficznej
sieciowej

3.
W systemach operacyjnych wiersz poleceń jest oznaczany skrótem

CLO
CLU
CLI
CLP

4.
Zgodnie z przedstawionym w tabeli standardem opisu pamięci PC-100 wskaż pamięć, która ma maksymalny czas dostępu 6 nanosekund i minimalne opóźnienie między sygnałami CAS i RAS wynoszące 2 cykle zegara: (na obrazku specyfikacja wzoru: PC 100-abc-def jednolitego sposobu oznaczania pamięci.)

PC100-322-60
PC100-323-70
PC100-332-70
PC100-333-60

5.
W przedsiębiorstwie należy cyklicznie tworzyć kopie bezpieczeństwa dużej ilości danych, znajdujących się na serwerze, rzędu kilkuset GB. Jakie urządzenie najlepiej wykorzystać do tego celu?

Streamer.
Macierz RAID1.
Nagrywarkę CD.
Nagrywarkę DVD.

6.
BIOS komputera nie pozwaia na

uruchomienie programu rozruchowego po protokole H.323.
włączanie i wyłączanie niektórych elementów płyty głównej komputera.
zamianę zachowania się komputera po jego włączeniu.
zainicjowanie programu rozruchowego.

7.
Który z podzespołów komputera przy wyłączonym zasilaniu przechowuje program rozpoczynający ładowanie systemu operacyjnego?

CPU
RAM
ROM
I/O

8.
Firma zamierza zastosować karty inteligentne z obsługą szyfrowania do takich zadań, jak: uwierzytelnianie klienta, logowanie do domeny Windows, podpisywanie kodu i zabezpieczanie poczty e-mail. Zadania te może spełnić system operacyjny Windows

95/98
NT Pro
NTSCPro
XP Professional

9.
Procesor Athlon 2800+ to

procesor firmy Intel taktowany częstotliwością 2,8 GB.
procesor firmy AMD taktowany częstotliwością 2,8 GB.
procesor firmy AMD o wydajności podobnej do procesora Pentium 4 taktowanego częstotliwością 2,8 GHz.
procesor firmy Intel o wydajności podobnej do procesora Pentium 4 taktowanego częstotliwością 2,8 GHz.

10.
Jaką rolę pełni Southbridge ?

Realizuje połączenia procesora z napędami dysków twardych, magistralą PCI, sterownikiem DMA i sterownikiem przerwań oraz portami zewnętrznymi komputera.
Odpowiada za wymianę danych pomiędzy procesorem i pamięcią operacyjną oraz steruje magistralą PCI Express.
Pośredniczy w przyjmowaniu zgłoszeń przerwań pomiędzy mikroprocesorem, a układami wejścia/wyjścia.
Przejmuje kontrolę nad magistralami na czas wymiany informacji, stając się zarządcą magistrali (bus master).

11.
Klaster komputerowy to

komputer z macierzą dyskową.
komputer z wieloma procesorami.
grupa komputerów pracujących współbieżnie tak, jakby był to jeden komputer.
komputer zapasowy, na którym co pewien czas wykonywana jest kopia systemu głównego.

12.
Które z częstotliwości odświeżania monitora LCD obsługiwana jest przez karty graficzne pracujące w trybie WXGA ?

50 Hz
60 Hz
78 Hz
98 Hz

13.
Aby w systemie Linux zamknąć zawieszony program należy

zakończyć związany z nim proces wydając polecenie kill PID
użyć polecenia clear i wcisnąć klawisz Enter
użyć klawiszy CTRL + Insert
użyć polecenia exit

14.
Niewłaściwe podłączenie taśmy sygnałowej do napędu dyskietek spowoduje

trwałe uszkodzenie napędu.
błędy w zapisie na dyskietce.
niemożność pracy z napędem.
problemy z uruchomieniem komputera.

15.
Systemy operacyjne z rodziny Linux rozprowadzane są na podstawie licencji

komercyjnej.
shareware.
MOLP
GNU

16.
Liczba ujemna -16 (10) zapisana w kodzie uzupełnień do dwóch ZU2(U2) ma postać

-110000 (2)
0000110 (2)
1000100 (2)
110000 (2)

17.
w czasie terminalowego łączenia się ze zdalnymi komputerami, w celach bezpieczeństwa danych, transfer danych jest szyfrowany w protokole

FTP
SSH
Telnet
SMTP

18.
Które ze złączy oznaczonych strzałkami na schemacie monitora jest wejściem cyfrowym?

Złącze 1.
Złącze 2.
Złącza 1 i 2.
Żadne ze złączy.

19.
Adres komórki pamięci podano w postaci binarnej 1110001110010100. W systemie szesnastkowym adres zapisuje się w postaci

493E
7E92
D281
E394

20.
Wybierz medium, które w sieciach komputerowych zapewnia najszybszą transmisję danych.

Mikrofale.
Fale radiowe.
Kabel światłowodowy.
Czteroparowy kabel kat. 5.

21.
Pewną liczbę naturalną w systemie szesnastkowym zapisano następująco: 4116. Wskaż tę liczbę zapisaną w systemie dziesiętnym.

65
75
81
91

22.
Warunkiem niezbędnym przy archiwizacji danych jest

kompresja danych.
kopiowanie danych.
kompresja i kopiowanie danych.
kompresja i kopiowanie danych z jednoczesnym ich szyfrowaniem.

23.
Cecha systemu operacyjnego, pozwalająca uruchomić równocześnie kilka aplikacji w ramach podziału czasu, przy czym podział czasu realizowany jest przez same aplikacje nosi nazwę

wielodostępowości.
wielozadaniowości kooperatywnej.
wielozadaniowości z wywłaszczeniem.
wieloprogramowości.

24.
Które zadanie spełnia system informatyczny?

Przetwarzanie danych.
Sterowanie monitorem CRT.
Zabezpieczanie przed wirusami.
Kontrola pracy oprogramowania diagnostycznego.

25.
MFT w systemie plików NTFS to

główny plik indeksowy partycji.
główny rekord rozruchowy dysku.
tablica partycji na dysku twardym.
plik zawierający informacje dotyczące poszczególnych plików i folderów na danym woluminie.

26.
W skład systemu Windows Server 2003 wchodzi program, który umożliwia użytkownikowi własnej witryny sieci WEB i FTP w Internecie. Jest to usługa o nazwie

IIS
DNS
DHCP
HTTPS

27.
Model przestrzeni barw typu RGB wykorzystywany jest

w urządzeniach analogowych i cyfrowych.
tylko w urządzeniach cyfrowych.
tylko w urządzeniach analogowych.
w grafice komputerowej i pozwala uzyskać maksymalnie 16 777 216 kolorów.

28.
Obraz rastrowy ma wymiary w pikselach 2100 x 1500. Jaki będzie rozmiar obrazu wyrażony w cm po wydrukowaniu go z rozdzielczością 300dpi ?

7,45 cm x 30,23 cm
17,78 cm x 12,70 cm
51,20 cm x 27,42 cm
72,00 cm x 38,55 cm

29.
Do połączenia kamery cyfrowej posiadającej interfejs IEEE 1394 (FireWire), z komputerem stosuje się kabel z wtyczką przedstawioną na zdjęciu

A
B
C
D

30.
Jakiej liczbie kolorów odpowiada kolor zakodowany na 16 bitach?

16 kolorom.
około 64 tysiącom kolorów.
około 65 tysiącom kolorów.
około 16 milionom kolorów.

31.
Cechą charakterystyczną wirusów polimorficznych jest to, że

atakują tablicę FAT.
atakują rekord startowy dysku.
zarażają wszystkie komputery w sieci lokalnej.
mają cechę polegającą na modyfikowaniu swojego kodu.

32.
Na podstawie nazw sygnałów sterujących określ funkcję podzespołu komputera oznaczonego na rysunku symbolem X.

Układ generatorów programowalnych.
Zegar czasu rzeczywistego.
Kontroler przerwań.
Kontroler DMA.

33.
Active Directory w systemach MS Windows Server 2000 i MS Windows Server 2003 to

baza danych zawierająca informacje o użytkownikach sieci, ich hasłach dostępu i uprawnieniach.
logiczna grupa komputerów, które mają możliwość komunikowania się w sieci i wzajemnego udostępniania zasobów.
grupa komputerów połączonych w sieć, składająca się z serwera pełniącego rolę kontrolera oraz stacji roboczych – klientów.
usługa katalogowa, która przechowuje informacje dotyczące obiektów w sieci i udostępnia je użytkownikom oraz administratorom sieci.

34.
Uruchomionych usług w systemie Windows nie można

zatrzymać.
konfigurować.
ponownie uruchomić bez ich wcześniejszego zatrzymania.
przestawić w typ uruchomienia: Wyłączony.

35.
Które złącze płyty głównej komputera służy do zainstalowania przedstawionej na zdjęciun karty graficznej?

ISA
PCI
AGP
PCI-E

36.
Podczas inicjacji komputera, poprawność działania najważniejszych komponentów czyli mikroprocesora, pamięci operacyjnej, karty graficznej, napędów, kontrolerów itd. sprawdza

BIOS Setup
interfejs ACPI
procedura POST
Bootstrap loader

37.
Netykieta, to

rodzaj sieci komputerowej.
symulator bezpiecznej pracy sieci.
program do pobierania danych z Internetu.
zbiór reguł i zachowań przyzwoitego zachowania w Internecie.

38.
W dokumentacji opisano system plików

FAT32
EXT4
NTFS
FAT

39.
Program, który dostarcza informacji o wydajności zestawu komputerowego to

sniffer.
debugger.
kompilator.
benchmark.

40.
Ile linii sygnałowych wykorzystuje Interfejs RS-232C?

4
9
12
25

41.
Który z podanych adresów e-mail nie jest poprawny?

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Michał@ Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

42.
Jednoczesne zwiększenie szybkości operacji (zapis/odczyt) i bezpieczeństwa przechowywania danych umożliwia macierz dyskowa

RAID 0
RAID 1
RAID 3
RAID 50

43.
Jednym z zaleceń dotyczących ochrony antywirusowej jest skanowanie całego komputera. Zgodnie z tym zaleceniem komputer należy skanować

jedynie w sytuacji, gdy podejrzewamy zainfekowanie wirusem.
tylko wtedy, gdy nie działa w systemie monitor antywirusowy.
jedynie po aktualizacji baz programu antywirusowego.
systematycznie, na przykład raz w tygodniu.

44.
Polecenie mmc systemu Windows 2OOOAffindows XP uruchamia narzędzie do tworzenia, zapisywania oraz otwierania

plikow multimedialnych, przechowujących filmy.
pliku dziennika operacji dyskowych w systemie plików NTFS.
katalogu wraz z jego podkatalogami na pańycji sformatowanej w systemie plików NTFS.
zestawu narzędzi administracyjnych zwanych konsolami, słuzqcych do zarządzania sprzętem i oprogramowaniem.

45.
Procesor RISC to procesor

z pełną listą rozkazów.
z główną listą rozkazów.
z kompleksową listą rozkazów.
ze zredukowaną listą rozkazów.

46.
Rysunek przedstawia schemat blokowy karty dźwiękowej. Jaką funkcję pełni układ oznaczony cyfrą 1?

Wzmacnia sygnał wejściowy.
Wzmacnia sygnał wyjściowy.
Zamienia sygnał analogowy na cyfrowy.
Zamienia sygnał cyfrowy na analogowy.

47.
W przedstawionej na schemacie płycie głównej zasilanie należy podłączyć do złącza oznaczonego numerem

3
5
6
7

48.
Pewna liczba zapisana jest w systemie binarnym następująco: 10101010 (2). Wskaż postać tej liczby zapisaną heksadecymalnie.

AA
BB
CC
DD

49.
Do porównywania liczb binarnych służą

sumatory.
komparatory.
multipleksery.
demultipleksery.

50.
Co oznacza jednostka dpi podawana w parametrach katalogowych skanerów i drukarek?

Punkty na cal.
Gęstość optyczną.
Punkty na milimetr.
Punkty na centymetr.