Montaż i eksploatacje komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych

Egzamin zawodowy TECHNIK INFORMATYK, kwalifikacja e12


Czas do zakończenia:
1.
Serwer DNS jest serwerem

usług terminalowych.
zdalnego i szyfrowanego dostępu.
dynamicznie przydzielającym adresy IP.
dzięki któremu nazwy mnemoniczne (opisowe) mogą zostać zamienione na odpowiadające im adresy IP.

2.
Komputer z bezpośrednim dostępem do Internetu, wykorzystywany w codziennej pracy sekretariatu, powinien mieć zainstalowany program

antywirusowy.
antyadwerowy.
antywirusowy i firewall.
antyadwerowy lub firewall.

3.
Zapisywanie kluczy rejestru do pliku nazywamy

eksportowaniem rejestru.
kopiowaniem rejestru.
modyfikacją rejestru.
edycją rejestru.

4.
Suma liczb szesnastkowych 4C (16) + C4 (16) zapisana w systemie dziesiętnym wynosi

270
271
272
273

5.
Wybierz medium, które w sieciach komputerowych zapewnia najszybszą transmisję danych.

Mikrofale.
Fale radiowe.
Kabel światłowodowy.
Czteroparowy kabel kat. 5.

6.
Na rysunku przedstawiono schemat blokowy karty

telewizyjnej
dźwiękowej
graficznej
sieciowej

7.
Na zdjęciu przedstawiono moduł pamięci

DDR2
SIMM EDO
DDR DIMM
COMS

8.
Dysk twardy o parametrach 250GB 7200 RPM SATAII HD252HJ NCQ, 16MB posiada

pojemność 16 MB, prędkość obrotową 7200 obr/min., bufor 250 GB
pojemność 250 GB, prędkość obrotową 252 obr/min., bufor 16 MB
pojemność 16 MB, prędkość obrotową 252 obr/min., bufor 250 GB
pojemność 250 GB, prędkość obrotową 7200 obr/min., bufor 16 MB

9.
System operacyjny działający w trybie tekstowym z możliwością uruchomienia środowiska graficznego KDE, to

DOS
Linux
Windows 95
Windows XP

10.
Skaner antywirusowy wykrył niepożądane oprogramowanie. Z opisu wynika, że jest to dialer, który pozostawiony w systemie

zaatakuje rekord startowy dysku.
zainfekuje załączniki poczty internetowej.
przejmie pełną kontrolę nad komputerem.
połączy się z płatnymi numerami telefonicznymi przy użyciu modemu.

11.
Przy pomocy taśmy 34-pinowej przedstawionej na rysunku podłącza się do płyty głównej komputera

dyski SCSI.
dyski ATA.
napędy dyskietek 3 1/2 lub 5 1/4 cala.
napędy DVD.

12.
BIOS komputera nie pozwaia na

uruchomienie programu rozruchowego po protokole H.323.
włączanie i wyłączanie niektórych elementów płyty głównej komputera.
zamianę zachowania się komputera po jego włączeniu.
zainicjowanie programu rozruchowego.

13.
Do którego wyprowadzenia należy podłączyć głośniki aktywne w karcie dźwiękowej, której schemat funkcjonalny przedstawia rysunek?

Mic in
Line in
Line out
Speaker out

14.
W systemie Linux polecenie ps spowoduje wyświetlenie

konfiguracji Proxy Server.
listy aktualnych procesów drukowania.
konfiguracji serwera drukarek Print Server.
listy aktualnych procesów zalogowanego użytkownika.

15.
Które ze złączy oznaczonych strzałkami na schemacie monitora jest wejściem cyfrowym?

Złącze 1.
Złącze 2.
Złącza 1 i 2.
Żadne ze złączy.

16.
Które z poleceń w systemie Linux służy do zmiany praw dostępu do plików i katalogów?

Chown
Chmod
Man chown
Man chmod

17.
Liczba 356 zapisana w systemie dwójkowym to

100001100(2)
101100100(2)
110011010(2)
110011000(2)

18.
Na schemacie blokowym, przedstawiającym fragment systemu mikroprocesorowego, symbolem X oznaczono

pamięć Cache
kontroler DMA
pamięć stałą ROM
kontroler przerwań.

19.
W systemach Linux ustawienia konfiguracyjne sieci przechowywane są

zawsze w tych samych lokalizacjach, niezależnie od dystrybucji systemu Linux
w plikach zapisanych w formacie gpg
w plikach zapisanych w formacie ssh
w różnych lokalizacjach, zależnie od dystrybucji systemu Linux

20.
Ustawienie zworek na dyskach z interfejsem IDE odpowiada za

rodzaj interfejsu dyskowego.
prędkość obrotową dysku.
napięcie zasilania silnika.
tryb pracy dysku.

21.
Wskaż domyślną kombinację klawiszy, na klawiaturze komputera, która powoduje zaznaczenie wszystkich obiektów w otwartym folderze programu Eksplorator Windows

CTRL + A
CTRL + O
CTRL + X
CTRL + Z

22.
W tabeli zamieszczono podstawowe dane techniczne dwóch interfejsów. Wynika z nich, Że SATA w porównaniu z ATA ma

mniejszą przepustowość i mniejszą liczbę wyprowadzeń w złączu.
większą przepustowość i większą liczbę wyprowadzeń w złączu.
większą przepustowość i mniejszą liczbę wyprowadzeń w złączu.
mniejszą przepustowość i większą liczbę wyprowadzeń w złączu.

23.
W celu bezpiecznego korzystania przez użytkowników sieci z danych znajdujących się na serwerze należy

ograniczyć przydziały dyskowe użytkownikom.
skopiować dane na komputer lokalny użytkownika.
udostępnić zasoby w sieci i nadać odpowiednie uprawnienia.
utworzyć na serwerze dla nich konta z grupy ADMINISTRATORZY.

24.
Polecenie mmc systemu Windows 2OOOAffindows XP uruchamia narzędzie do tworzenia, zapisywania oraz otwierania

plikow multimedialnych, przechowujących filmy.
pliku dziennika operacji dyskowych w systemie plików NTFS.
katalogu wraz z jego podkatalogami na pańycji sformatowanej w systemie plików NTFS.
zestawu narzędzi administracyjnych zwanych konsolami, słuzqcych do zarządzania sprzętem i oprogramowaniem.

25.
Schemat blokowy przedstawia

napęd DVD-ROM.
napęd dyskietek.
dysk twardy.
streamer.

26.
Na zdjęciu przedstawiono gniazda należące do karty

sieciowej.
telewizyjnej.
dźwiękowej.
faksmodemowej.

27.
Liczba 257(10) to

1 0000 0001(2)
1000 0000(2)
FF(16)
F0(16)

28.
W przedstawionej na schemacie płycie głównej złącze PCI oznaczone jest numerem

1
2
3
4

29.
Jakie systemy operacyjne infekuje wirus MS Blaster?

DOS
Linux
MS Windows 9x
MS Windows 2000/NT/XP

30.
Pamięć podręczna określana jest nazwą

Chipset
Cache
EIDE
VLB

31.
Domyślnie, w systemie Linux, twardy dysk w standardzie SATA oznaczony jest

fda
sda
ida
ide

32.
Na zdjęciu przedstawiono płytę główną w formacie

AT
ATX
WTX
NLX

33.
Socket 754 to używana przez firmę AMD podstawka mikroprocesorów z serii Athlon 64 (2800+ - 3700+) i Sempron (2600+ - 3100+). Podstawka ta jest typu)

LGA 775
ZIF PGA
AM2+
AM2

34.
Aby odtwarzać częstotliwości akustyczne w zakresie od 16 Hz do 20 kHz, karta dźwiękowa musi posiadać częstotliwość próbkowania

16 kHz
20 kHz
32 kHz
40 kHz

35.
Co oznacza znajdujący się w dokumentacji technicznej płyty głównej parametr LGA 775?

Typ gniazda procesora.
Typ chipsetu płyty.
Rodzaj obsługiwanych pamięci.
Rodzaj karty graficznej.

36.
Po włączeniu komputera procedura POST pokazuje 512 MB RAM. Na karcie właściwości ogólnych systemu operacyjnego Windows widnieje wartość 480 MB RAM. Co jest przyczyną tej różnicy?

System operacyjny jest źle zainstalowany i nie obsługuje całego obszaru pamięci.
Jest źle przydzielony rozmiar pliku stronicowania w ustawieniach pamięci wirtualnej.
Jedna z kości pamięci jest uszkodzona lub jest uszkodzone jedno z gniazd pamięci RAM na płycie głównej.
W komputerze znajduje się karta graficzna zintegrowana z płytą główną wykorzystująca część pamięci RAM.

37.
Liczba ujemna -16 (10) zapisana w kodzie uzupełnień do dwóch ZU2(U2) ma postać

-110000 (2)
0000110 (2)
1000100 (2)
110000 (2)

38.
Na poniższym ekranie pokazano adres MAC karty sieciowej komputera. Jaki jest jej numer seryjny ?

00-13-8F
6D-92-D4
192.168.1.1
00-13-8F-6D-92-D4

39.
fps (ang. frames per second) bezpośrednio odnosi sie do

płynności wyświetlania ruchomych obrazów.
prędkości przesyłania danych do dysku w standardzie SATA.
wydajności układów pamięci RAM.
efektywności przepływu informacji na magistrali systemowej.

40.
Zdjęcie przedstawia płytę główną komputera. Strzałką oznaczono

gniazdo zasilania do płyty ATX.
gniazdo zasilania do płyty AT.
połączenie do dysku IDE.
połączenie do dysku SCSI.

41.
W systemie Windows XP na komputerze klienckim, plik hosts jest plikiem tekstowym, który służy do mapowania

dysków twardych.
nazw hostów na adresy IP
nazw hostów na adresy MAC
nazw hostów przez serwery DNS

42.
Teksturowanie to technika stosowana w grafice trójwymiarowej, której celem jest

ukrywanie części obrazu w danej warstwie.
ukrywanie elementu graficznego w danej warstwie.
przedstawienie szczegółów powierzchni obiektów przestrzennych.
tworzenie siatek obiektów 2D.

43.
Liczba 8,125 (10) systemu dziesiętnego zapisana w postaci stałoprzecinkowej binarnej ma postać

0110,0100 (2)
0110,0010 (2)
1000,0010 (2)
1100,0001 (2)

44.
W grafice komputerowej jednostka dpi (ang. dots per inch) jest parametrem

jasności.
rozdzielczości.
intensywności kolorów.
rozmiarów pliku graficznego.

45.
Firma zamierza zastosować karty inteligentne z obsługą szyfrowania do takich zadań, jak: uwierzytelnianie klienta, logowanie do domeny Windows, podpisywanie kodu i zabezpieczanie poczty e-mail. Zadania te może spełnić system operacyjny Windows

95/98
NT Pro
NTSCPro
XP Professional

46.
Komputery przenośne są z reguły wyposażone w bezprzewodowe sieci LAN. Ograniczenia ich użytkowania dotyczą emisji fal radiowych mogących zakłócać działanie innych, ważnych dla bezpieczeństwa, urządzeń

w pociągu.
w samolocie.
w biurze.
w mieszkaniu.

47.
Którego działania nie wykonuje jednostka arytmetyczno-logiczna (ALU)?

Enkapsulacji.
Mnożenia.
Odejmowania.
Dodawania.

48.
Trzech użytkowników komputera z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows XP Pro ma swoje foldery z dokumentami w katalogu głównym dysku C:. Na dysku jest zainstalowany system plików NTFS. Użytkownicy mają założone w systemie konta z ograniczeniami. W jaki sposób należy zabezpieczyć folder każdego z użytkowników, by pozostali nie mogli modyfikować zawartości folderu?

Nadać dokumentom atrybut Ukryty we właściwościach folderów.
Każdemu z użytkowników zmienić typ konta na konto z ograniczeniami.
Nie udostępniać dokumentów w zakładce Udostępnianie we właściwościach folderu.
Przypisać uprawnienia NTFS do modyfikacji folderu tylko właściwemu użytkownikowi.

49.
W systemie Linux ifconfig oznacza

nazwę karty sieciowej.
narzędzie umożliwiające wyświetlenie stanu interfejsów sieciowych.
narzędzie umożliwiające sprawdzanie znanych adresów MAC/IP.
wykorzystanie pakietów TCP/IP do sprawdzenia stanu odległego hosta.

50.
Systemy operacyjne z rodziny Linux rozprowadzane są na podstawie licencji

komercyjnej.
shareware.
MOLP
GNU