Montaż i eksploatacje komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych

Egzamin zawodowy TECHNIK INFORMATYK, kwalifikacja e12


Czas do zakończenia:
1.
Przesyłanie ruchu sieciowego poprzez router, które wiąże się ze zmianą źródłowych lub docelowych adresów IP, oznacza się skrótem

IIS
NAT
FTP
IANA

2.
Układ RAMDAC

zawiera konwerter analogowo-cyfrowy.
stanowi stopień wyjściowy karty graficznej.
jest charakterystyczny dla standardu ATA.
jest charakterystyczny dla standardu S-ATA.

3.
Bezprzewodowy dostęp komputera do sieci Internet poprzez tzw. hotspot będzie możliwy po zainstalowaniu w nim karty sieciowej wyposażonej w

moduł WiFi.
złącze USB.
gniazdo RJ-45.
interfejs RS-232C.

4.
Do którego wyprowadzenia należy podłączyć głośniki aktywne w karcie dźwiękowej, której schemat funkcjonalny przedstawia rysunek?

Mic in
Line in
Line out
Speaker out

5.
Rejestr mikroprocesora zwany licznikiem rozkazów zawiera

liczbę rozkazów wykonanych przez procesor do danego momentu.
liczbę rozkazów pozostałych do wykonania do końca programu.
adres rozkazu przeznaczonego do wykonania jako następny.
liczbę cykli zegara liczoną od początku pracy programu.

6.
Adres komórki pamięci podano w postaci binarnej 1110001110010100. W systemie szesnastkowym adres zapisuje się w postaci

493E
7E92
D281
E394

7.
Element oznaczony numerem 1 na schemacie blokowym karty graficznej

zawiera matrycę znaków trybu tekstowego.
zamienia sygnał cyfrowy na sygnał analogowy.
generuje sygnał RGB na wyjście karty graficznej.
przechowuje dane wyświetlane w trybie graficznym.

8.
Cecha systemu operacyjnego, pozwalająca uruchomić równocześnie kilka aplikacji w ramach podziału czasu, przy czym podział czasu realizowany jest przez same aplikacje nosi nazwę

wielodostępowości.
wielozadaniowości kooperatywnej.
wielozadaniowości z wywłaszczeniem.
wieloprogramowości.

9.
Urządzenie komputerowe, które bezwzględnie powinno być podłączone do sieci za pośrednictwem UPS, to

dysk zewnętrzny.
drukarka atramentowa.
serwer sieciowy.
ploter.

10.
Jaką liczbę dziesiętną zapisano na jednym bajcie w kodzie znak – moduł 1 1111111(ZM)?

–100
–127
128
256

11.
Który z interfejsów jest interfejsem równoległym?

LPT
USB
PS/2
RS232

12.
Rozpowszechniona forma oprogramowania zgodna z zasadą „najpierw wypróbuj, a potem kup", to

OEM.
Software.
Freeware.
Shareware.

13.
Netykieta, to

rodzaj sieci komputerowej.
symulator bezpiecznej pracy sieci.
program do pobierania danych z Internetu.
zbiór reguł i zachowań przyzwoitego zachowania w Internecie.

14.
Przedstawiony symbol odnosi się do urządzeń

USB
LPT
SCSI
IEEE-1394

15.
Ile danych zmieści się na płycie dwuwarstwowej Blu-ray Disc (BD) ?

10 GB
25 GB
50 GB
100 GB

16.
Który z rodzajów macierzy RAID oferuje tzw. mirroring dysków?

RAID-0
RAID-1
RAID-2
RAID-5

17.
Przy pomocy taśmy 34-pinowej przedstawionej na rysunku podłącza się do płyty głównej komputera

dyski SCSI.
dyski ATA.
napędy dyskietek 3 1/2 lub 5 1/4 cala.
napędy DVD.

18.
Jaką nazwę nosi niepożądane oprogramowanie komputera, instalowane najczęściej bez wiedzy użytkownika?

Shareware.
Slackware.
Freeware.
Malware.

19.
Zdjęcie przedstawia kartę

telewizyjną ze złączem ISA
telewizyjną ze złączem PCI
dźwiękową ze złączem PCI
sieciową ze złączem ISA

20.
Redukcję wpływu wzajemnej interferencji przesyłanych sygnałów w kablu UTP zapewnia

metalowy pleciony ekran
skręcenie przewodów w kablu.
odbijający płaszcz wokół rdzenia.
materiał izolacyjny w płaszczu zewnętrznym.

21.
Który z portów na panelu tylnym komputera oznacza się przedstawionym symbolem?

COM
LPT
RJ45
USB

22.
Kamera cyfrowa przy zgrywaniu filmu transmituje na dysk 220 MB na minutę. Na podstawie diagramu wybierz interfejs o najmniejszej szybkości transferu zapewniający warunki takiej transmisji.

USB 1
1394a
USB 2
1394b

23.
Który z portów panelu tylnego płyty głównej jest oznaczany w dokumentacji jako port standardu RS232C?

COM
LPT
PS/2
USB

24.
System operacyjny działający w trybie tekstowym z możliwością uruchomienia środowiska graficznego KDE, to

DOS
Linux
Windows 95
Windows XP

25.
Scandisk to program, który stosuje się do

defragmentacji dysku
formatowania dysku.
oczyszczania dysku.
sprawdzania dysku.

26.
Master Boot Rekord (MBR), to

główny rekord startowy dysku.
program konfigurujący BIOS.
program do obsługi tablicy partycji.
program zapisany w pamięci ROM.

27.
Rysunek ilustruje działanie

routera ADSL
anteny parabolicznej
punktu dostępowego
wyświetlacza sieciowego

28.
Sumą dwóch liczb binarnych 1101011 i 1001001 jest liczba dziesiętna

402
201
180
170

29.
Ile linii sygnałowych wykorzystuje Interfejs RS-232C?

4
9
12
25

30.
W systemie Linux ifconfig oznacza

nazwę karty sieciowej.
narzędzie umożliwiające wyświetlenie stanu interfejsów sieciowych.
narzędzie umożliwiające sprawdzanie znanych adresów MAC/IP.
wykorzystanie pakietów TCP/IP do sprawdzenia stanu odległego hosta.

31.
W systemie Linux mamy następujące prawa dostępu do pewnego pliku rwxr--r-- . Jakim poleceniem zmienimy je na rwxrwx---?

chmod 221 nazwapliku
chmod 544 nazwapliku
chmod 770 nazwapliku
chmod 755 nazwapliku

32.
Na rysunku karta rozszerzeń oznaczona jest numerem

1
4
6
7

33.
Ustawienie zworek na dyskach z interfejsem IDE odpowiada za

rodzaj interfejsu dyskowego.
prędkość obrotową dysku.
napięcie zasilania silnika.
tryb pracy dysku.

34.
Funkcje różnych kategorii (daty i czasu, finansowe, tekstowe, matematyczne, statystyczne) są elementem składowym

edytora tekstu.
przeglądarki internetowej.
arkusza kalkulacyjnego.
programów do tworzenia prezentacji multimedialnych.

35.
W przedsiębiorstwie należy cyklicznie tworzyć kopie bezpieczeństwa dużej ilości danych, znajdujących się na serwerze, rzędu kilkuset GB. Jakie urządzenie najlepiej wykorzystać do tego celu?

Streamer.
Macierz RAID1.
Nagrywarkę CD.
Nagrywarkę DVD.

36.
Usługa oparta na protokole TCP/IP oferująca dynamiczną dzierżawioną konfigurację adresów IP hostów i rozsyłająca inne parametry konfiguracji do odpowiednich klientów sieciowych, to

DHCP.
HDCL.
HMAC.
SMTP.

37.
Zamontowany w komputerze dysk ma zostać podzielony na partycje. Podaj maksymalną liczbę partycji rozszerzonych, możliwych do utworzenia na jednym dysku.

1
2
3
4

38.
Które złącze płyty głównej komputera służy do zainstalowania przedstawionej na zdjęciun karty graficznej?

ISA
PCI
AGP
PCI-E

39.
Jednoczesne zwiększenie szybkości operacji (zapis/odczyt) i bezpieczeństwa przechowywania danych umożliwia macierz dyskowa

RAID 0
RAID 1
RAID 3
RAID 50

40.
Jaki zestaw kolorów zawiera tryb CMYK?

Błękitny, purpurowy, żółty i czarny.
Czerwony, zielony, żółty i granatowy.
Czerwony, zielony, niebieski i czarny.
Czerwony, purpurowy, żółty i karmelowy.

41.
Kolor tła na stronie internetowej ma składowe w zapisie dziesiętnym: czerwony = 27, zielony= 90 i niebieski= 104. Jaka będzie deklaracja tego koloru w języku HTML?

#279004
#1B5A68
#1C9D4A
#5A681B

42.
Liczba 8,125 (10) systemu dziesiętnego zapisana w postaci stałoprzecinkowej binarnej ma postać

0110,0100 (2)
0110,0010 (2)
1000,0010 (2)
1100,0001 (2)

43.
Na zdjęciu przedstawiono płytę główną komputera. Strzałką oznaczono

procesor z umocowanym radiatorem.
chip wbudowanej karty graficznej.
kontroler mostka północnego z umocowanym radiatorem.
kontroler mostka południowego.

44.
Przy pomocy taśmy 60-pinowej przedstawionej na rysunku podłącza się do płyty głównej komputera

tylko dyski SCSI.
tylko dyski EIDE.
wszystkie urządzenia SCSI.
napędy ATAPI.

45.
Do jakiej klasy adresów IP należy adres C0:4B:3C:10 ?

A
B
C
D

46.
Na rysunku pokazano złącze typu

AT
ATX 20 pin
ATX v8
ATX 40 pin

47.
W sieciach komputerowych metoda transmisji, polegająca na rozsyłaniu pakietu do wszystkich hostów całej podsieci, nazywa się

Unicast
Multicast
Broadcast
Bluthcast

48.
Szerokość magistrali pamięci DDR SDRAM wynosi

72 bity.
64 bity.
36 bitów.
32 bity.

49.
Tablica partycji zakończona jest sygnaturą (ciągiem bitów) 55AA(16). Odpowiadająca jej wartość dwójkowa to

1010101001010101
1010010110100101
0101101001011010
0101010110101010

50.
W sieci Ethernet 100Base-FX medium transmisyjnym jest kabel

światłowodowy.
koncentryczny.
UTP Kat. 5.
UTP Kat. 6.