Montaż i eksploatacje komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych

Egzamin zawodowy TECHNIK INFORMATYK, kwalifikacja e12


Czas do zakończenia:
1.
MFT w systemie plików NTFS to

główny plik indeksowy partycji.
główny rekord rozruchowy dysku.
tablica partycji na dysku twardym.
plik zawierający informacje dotyczące poszczególnych plików i folderów na danym woluminie.

2.
Procesor Athlon 2800+ to

procesor firmy Intel taktowany częstotliwością 2,8 GB.
procesor firmy AMD taktowany częstotliwością 2,8 GB.
procesor firmy AMD o wydajności podobnej do procesora Pentium 4 taktowanego częstotliwością 2,8 GHz.
procesor firmy Intel o wydajności podobnej do procesora Pentium 4 taktowanego częstotliwością 2,8 GHz.

3.
Odwrotnością bezstratnej kompresji danych jest

archiwizacja.
dekompresja.
prekompresja.
pakowanie danych.

4.
W sieciach komputerowych metoda transmisji, polegająca na rozsyłaniu pakietu do wszystkich hostów całej podsieci, nazywa się

Unicast
Multicast
Broadcast
Bluthcast

5.
Aby w systemie Linux zamknąć zawieszony program należy

zakończyć związany z nim proces wydając polecenie kill PID
użyć polecenia clear i wcisnąć klawisz Enter
użyć klawiszy CTRL + Insert
użyć polecenia exit

6.
Komputer jest najprawdopodobniej zainfekowany boot wirusem. Jakie działanie spowoduje usunięcie wirusa w sposób najmniej inwazyjny dla systemu operacyjnego?

Restart systemu.
Uruchomienie systemu w trybie awaryjnym.
Ponowne zainstalowanie systemu operacyjnego.
Przeskanowanie programem antywirusowym z bootowalnego nośnika.

7.
Na płycie głównej pokazanej na schemacie, moduły pamięci RAM można zainstalować w gnieździe oznaczonym cyfrą

1
2
3
4

8.
Jaką rolę w modemie komputera pełni element oznaczony na prezentowanym schemacie blokowym cyfrą 1 ?

Sterowanie transmisją cyfrową pomiędzy komputerem a buforem danych modemu.
Zapamiętanie często używanych nastaw przy realizacji połączeń i transmisji.
Przetwarzanie danych cyfrowych na zmodulowany przebieg analogowy.
Dopasowanie sygnałów analogowych do wymagań linii telefonicznej.

9.
Przy pomocy taśmy 34-pinowej przedstawionej na rysunku podłącza się do płyty głównej komputera

dyski SCSI.
dyski ATA.
napędy dyskietek 3 1/2 lub 5 1/4 cala.
napędy DVD.

10.
Które zadanie spełnia system informatyczny?

Przetwarzanie danych.
Sterowanie monitorem CRT.
Zabezpieczanie przed wirusami.
Kontrola pracy oprogramowania diagnostycznego.

11.
W systemie Linux dla uzyskania uprawnień administratora należy w oknie terminala użyć polecenia

df
su root
$HOME
uname -s

12.
Rezydentna część programu antywirusowego jako podstawowa forma ochrony antywirusowej, odpowiedzialna za ciągłe nadzorowanie chronionego systemu komputerowego, to

skaner skryptowy.
zapora systemowa.
monitor antywirusowy.
moduł antyspywarowy.

13.
Pracownik serwisu w wyniku przeprowadzonego testu na serwerze NetWare uzyskał informację, że obiekt ma prawo

czytania swoich właściwości.
dodawania swoich właściwości.
porównania swoich właściwości.
dodawania lub usuwania swoich właściwości.

14.
Zdjęcie przedstawia

wtyk audio.
wtyk światłowodu.
przedłużacz kabla UTP.
wtyk kabla koncentrycznego.

15.
Liczba 8,125 (10) systemu dziesiętnego zapisana w postaci stałoprzecinkowej binarnej ma postać

0110,0100 (2)
0110,0010 (2)
1000,0010 (2)
1100,0001 (2)

16.
Niewłaściwe podłączenie taśmy sygnałowej do napędu dyskietek spowoduje

trwałe uszkodzenie napędu.
błędy w zapisie na dyskietce.
niemożność pracy z napędem.
problemy z uruchomieniem komputera.

17.
Ile linii sygnałowych wykorzystuje Interfejs RS-232C?

4
9
12
25

18.
Na schemacie blokowym, przedstawiającym fragment systemu mikroprocesorowego, symbolem X oznaczono

pamięć Cache
kontroler DMA
pamięć stałą ROM
kontroler przerwań.

19.
Kamera cyfrowa przy zgrywaniu filmu transmituje na dysk 220 MB na minutę. Na podstawie diagramu wybierz interfejs o najmniejszej szybkości transferu zapewniający warunki takiej transmisji.

USB 1
1394a
USB 2
1394b

20.
Drugi monitor CRT podłączony do zestawu komputerowego służy do

kalibracji danych.
przetwarzania danych.
wyprowadzania informacji.
przechowywania informacji.

21.
Na podstawie nazw sygnałów sterujących określ funkcję podzespołu komputera oznaczonego na rysunku symbolem X.

Układ generatorów programowalnych.
Zegar czasu rzeczywistego.
Kontroler przerwań.
Kontroler DMA.

22.
Pamięci DDR2 zasilane są napięciem

1,0 V
1,4 V
1,8 V
2,5 V

23.
Dla sieci lokalnych zarezerwowano specjalną pulę adresów prywatnych. Dla klasy B zarezerwowano adresy od 172.16.0.0 do 172.31.255.255. Jest to

jedna sieć z 16777214 hostami
172 sieci po 16 hostów
16 sieci po 65534 hosty
256 sieci po 254 hosty

24.
Na rysunku procesor oznaczony jest numerem

2
3
5
8

25.
Domyślnie, w systemie Linux, twardy dysk w standardzie SATA oznaczony jest

fda
sda
ida
ide

26.
Fragment raportu z analizy systemu: HKEY_CURRENT_USER\S0FTWARE\K0K09RV94Z (Trojan.FakeAlert) C:\_OTLJMovedFiles\11712200_170139\C_WINDOWS\Ezegya.exe (Rootkit.TDSS) Jakie narzędzie (oprogramowanie) należy zastosować, aby usunąć zagrożenie i naprawić system?

Anti-malware.
Zaporę sieci.
Zaporę systemu.
Harmonogram zadań.

27.
Cytowany tekst opisuje program typu

dialer.
wirus MBR.
koń trojański.
bomba pocztowa.

28.
Pewna liczba dziesiętna zapisana jest heksadecymalnie: AB. Wskaż postać tej liczby w systemie binarnym.

10111010
10101011
11111111
01010101

29.
Zapisywanie kluczy rejestru do pliku nazywamy

eksportowaniem rejestru.
kopiowaniem rejestru.
modyfikacją rejestru.
edycją rejestru.

30.
Monitor CRT łączy się z kartą graficzną za pomocą złącza

PCMCIA
D-USB
D-SUB
BNC

31.
Domyślnie profile użytkowników Windows XP są przechowywane w folderze

Profile - na partycji dodatkowej
Roaming User Profile - na partycji rozruchowej
Document and Settings
Macierzystym - w pierwszym sektorze dysku twardego

32.
W dokumentacji opisano system plików

FAT32
EXT4
NTFS
FAT

33.
Klaster komputerowy to

komputer z macierzą dyskową.
komputer z wieloma procesorami.
grupa komputerów pracujących współbieżnie tak, jakby był to jeden komputer.
komputer zapasowy, na którym co pewien czas wykonywana jest kopia systemu głównego.

34.
Jakie elementy znajdują się na przedstawionej płycie głównej?

2 złącza ISA, 3 złącza PCI, 4 złącza pamięci DIMM
3 złącza ISA, 4 złącza PCI, 2 złącza pamięci DIMM
2 złącza ISA, 4 złącza PCI, 3 złącza pamięci DIMM
4 złącza ISA, 2 złącza PCI, 3 złącza pamięci DIMM

35.
Polecenie tracert to narzędzie diagnostyczne, które ustala

ścieżkę do lokalizacji docelowej.
sprawność połączenia przy użyciu protokołu IPX/SPX.
poprawność konfiguracji protokołu TCP/IP.
możliwość diagnozowania infrastruktury systemu DNS.

36.
W sieci Ethernet 100Base-FX medium transmisyjnym jest kabel

światłowodowy.
koncentryczny.
UTP Kat. 5.
UTP Kat. 6.

37.
Dysk twardy o parametrach 250GB 7200 RPM SATAII HD252HJ NCQ, 16MB posiada

pojemność 16 MB, prędkość obrotową 7200 obr/min., bufor 250 GB
pojemność 250 GB, prędkość obrotową 252 obr/min., bufor 16 MB
pojemność 16 MB, prędkość obrotową 252 obr/min., bufor 250 GB
pojemność 250 GB, prędkość obrotową 7200 obr/min., bufor 16 MB

38.
Określ wielkość klastra na podstawie zamieszczonego fragmentu komunikatu systemu WINDOWS wyświetlonego po zakończeniu działania programu format a:

0,5 KB
512 KB
12 bitów
1 457 664 bajtów

39.
Program testujący wydajność sprzętu komputerowego to

benchmark.
checkdisk.
exploit.
sniffer.

40.
Po włączeniu komputera procedura POST pokazuje 512 MB RAM. Na karcie właściwości ogólnych systemu operacyjnego Windows widnieje wartość 480 MB RAM. Co jest przyczyną tej różnicy?

System operacyjny jest źle zainstalowany i nie obsługuje całego obszaru pamięci.
Jest źle przydzielony rozmiar pliku stronicowania w ustawieniach pamięci wirtualnej.
Jedna z kości pamięci jest uszkodzona lub jest uszkodzone jedno z gniazd pamięci RAM na płycie głównej.
W komputerze znajduje się karta graficzna zintegrowana z płytą główną wykorzystująca część pamięci RAM.

41.
Przy pomocy taśmy 60-pinowej przedstawionej na rysunku podłącza się do płyty głównej komputera

tylko dyski SCSI.
tylko dyski EIDE.
wszystkie urządzenia SCSI.
napędy ATAPI.

42.
Program VitualPC, który można pobrać z witryny firmy Microsoft służy do korzystania

z wirtualnych systemów operacyjnych na dysku lokalnym.
zbezpłatnej pomocy technicznej TechNet.Soft firmy Virtual Soft.
z bezpłatnego konta o pojemności 100 MB w ramach hostingu firmy Microsoft.
z konta osobistego o pojemności 1 GB W Serwerze wirtualnym firmy Microsoft.

43.
W systemach operacyjnych wiersz poleceń jest oznaczany skrótem

CLO
CLU
CLI
CLP

44.
Przedstawiony symbol graficzny oznacza

generator dźwięku.
filtr dolnoprzepustowy.
przetwornik cyfrowo-analogowy.
przetwornik analogowo-cyfrowy.

45.
Który z podzespołów karty sieciowej przedstawionej na schemacie odpowiada za realizację określonego protokołu dostępu do medium oraz zapewnienie fizycznego przesyłania informacji?

Pamięć lokalna karty
Interfejs magistrali.
Mikrokontroler.
Blok MAC.

46.
Element oznaczony numerem 1 na schemacie blokowym procesora jest odpowiedzialny za

przechowywanie wyniku operacji.
wykonywanie operacji na blokach danych.
wykonywanie operacji na liczbach zmiennoprzecinkowych.
przechowywanie dodatkowych informacji o wykonywanej operacji.

47.
W czasie uruchamiania (krótko po teście POST) komputer zawiesza się. Co może być przyczyną takiej usterki?

Zbyt dużo ikon na pulpicie.
Źle skonfigurowana drukarka.
Brak podłączonej myszki komputerowej.
Niewłaściwe napięcie zasilania procesora.

48.
W trybie wielozadaniowości z wywłaszczeniem zawieszony program

może zawiesić cały system operacyjny.
nie może zawiesić systemu operacyjnego.
zablokuje pracę wszystkich innych programów.
nie pozwoli usunąć się z pamięci operacyjnej.

49.
Podczas inicjacji komputera, poprawność działania najważniejszych komponentów czyli mikroprocesora, pamięci operacyjnej, karty graficznej, napędów, kontrolerów itd. sprawdza

BIOS Setup
interfejs ACPI
procedura POST
Bootstrap loader

50.
Koprocesor (Floating Point Unit) w komputerze służy do wykonywania

podprogramów.
operacji na liczbach całkowitych.
operacji na liczbach naturalnych.
operacji zmiennoprzecinkowych.