Montaż i eksploatacje komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych

Egzamin zawodowy TECHNIK INFORMATYK, kwalifikacja e12


Czas do zakończenia:
1.
Blok funkcjonalny oznaczony DSP w zamieszczonym schemacie blokowym to

bufor RAM.
mikroprocesor karty dźwiękowej.
przetwornik cyfrowo-analogowy z pamięcią RAM.
przetwornik analogowo-cyfrowy z pamięcią RAM.

2.
Ile komórek pamięci można zaadresować bezpośrednio w 64 bitowym procesorze, który ma 32 bitową szynę adresową?

2 do potęgi 32
2 do potęgi 64
32 do potęgi 2
64 do potęgi 2

3.
W trybie wielozadaniowości z wywłaszczeniem zawieszony program

może zawiesić cały system operacyjny.
nie może zawiesić systemu operacyjnego.
zablokuje pracę wszystkich innych programów.
nie pozwoli usunąć się z pamięci operacyjnej.

4.
Który z rodzajów macierzy RAID oferuje tzw. mirroring dysków?

RAID-0
RAID-1
RAID-2
RAID-5

5.
Znaczne zmniejszenie rozmiaru pliku typu MP3, w stosunku do pliku typu WAV wynika z zastosowania algorytmu

Huffmana.
cosinusów.
kompresji stratnej.
kompresji bezstratnej.

6.
Zrzut ekranu przedstawia efekt polecenia arp -a. Jak należy zinterpretować tę informację?

Adres fizyczny hosta jest błędny.
Komputerowi przypisano błędny adres IP.
Brak bieżących wpisów protokołu ARP.
Host nie ma połączenia z Internetem.

7.
W dokumentacji systemu operacyjnego Windows XP opisane są pliki z rozszerzeniem .dll. Rozszerzenie to dotyczy pliku

biblioteki.
uruchamialnego.
inicjalizacyjnego.
dziennika zdarzeń.

8.
Zamieszczony schemat przedstawia

mieszacz.
konwerter.
demultiplekser.
multiplekser.

9.
Zgodnie z dokumentacją karty graficznej jej zdolność do pracy z systemem AGP 2X/4X umożliwia

przesyłanie danych z maksymalną prędkością 1066 MB/s
przesyłanie danych z maksymalną prędkością 256 MB/s
pracę z maksymalną częstotliwością taktowania 55 MHz
pracę z maksymalną częstotliwością taktowania 44 MHz

10.
Określ wielkość klastra na podstawie zamieszczonego fragmentu komunikatu systemu WINDOWS wyświetlonego po zakończeniu działania programu format a:

0,5 KB
512 KB
12 bitów
1 457 664 bajtów

11.
Jakiej liczbie, zapisanej w systemie szesnastkowym, odpowiada liczba 16-bitowa 0011110010101111 (2) zapisana w systemie dwójkowym?

3CAF (16)
3CBF (16)
3DAF (16)
3DFF (16)

12.
Wartość liczby 1101 0100 0111 (B) w kodzie szesnastkowym wynosi

C27
D43
C47
D47

13.
Liczba ujemna -16 (10) zapisana w kodzie uzupełnień do dwóch ZU2(U2) ma postać

-110000 (2)
0000110 (2)
1000100 (2)
110000 (2)

14.
Na poniższym ekranie pokazano adres MAC karty sieciowej komputera. Jaki jest jej numer seryjny ?

00-13-8F
6D-92-D4
192.168.1.1
00-13-8F-6D-92-D4

15.
Instalując system operacyjny Linux należy skorzystać z systemu plików

FAT32.
NTFS 4.
NTFS 5.
RaiserFS.

16.
Który z portów na panelu tylnym komputera oznacza się przedstawionym symbolem?

COM
LPT
RJ45
USB

17.
Tablica partycji zakończona jest sygnaturą (ciągiem bitów) 55AA(16). Odpowiadająca jej wartość dwójkowa to

1010101001010101
1010010110100101
0101101001011010
0101010110101010

18.
W sieciach komputerowych metoda transmisji, polegająca na rozsyłaniu pakietu do wszystkich hostów całej podsieci, nazywa się

Unicast
Multicast
Broadcast
Bluthcast

19.
Liczba FFFF(16) w systemie dwójkowym ma postać

1111 1111 1111 1111
1111 0000 0000 0111
0010 0000 0000 0111
0000 0000 0000 0000

20.
Funkcje różnych kategorii (daty i czasu, finansowe, tekstowe, matematyczne, statystyczne) są elementem składowym

edytora tekstu.
przeglądarki internetowej.
arkusza kalkulacyjnego.
programów do tworzenia prezentacji multimedialnych.

21.
Jak należy wpisać w formule arkusza kalkulacyjnego adres komórki B3, żeby przy kopiowaniu tej formuły w dowolne miejsce arkusza adres komórki B3 pozostał niezmieniony?

B3
$B3
B$3
$B$3

22.
Ustawienie zworek na dyskach z interfejsem IDE odpowiada za

rodzaj interfejsu dyskowego.
prędkość obrotową dysku.
napięcie zasilania silnika.
tryb pracy dysku.

23.
Przy pomocy taśmy 60-pinowej przedstawionej na rysunku podłącza się do płyty głównej komputera

tylko dyski SCSI.
tylko dyski EIDE.
wszystkie urządzenia SCSI.
napędy ATAPI.

24.
Teksturowanie to technika stosowana w grafice trójwymiarowej, której celem jest

ukrywanie części obrazu w danej warstwie.
ukrywanie elementu graficznego w danej warstwie.
przedstawienie szczegółów powierzchni obiektów przestrzennych.
tworzenie siatek obiektów 2D.

25.
Znajdujący Się w dokumentacji technicznej płyty głównej symbol LGA 775 oznacza typ gniazda dla procesorów,

których obudowa posiada piny.
których obudowa posiada pola dotykowe.
które współpracują z szyną systemową o częstotliwości taktowania maksymalnie do 1 333 MHz.
które zawiera mniej połączeń zasilających niz gniazdo dla procesorów w obudowie PGA.

26.
W systemach operacyjnych wiersz poleceń jest oznaczany skrótem

CLO
CLU
CLI
CLP

27.
FireWire, to standard łącza, które nie jest wykorzystywane do

podłączania komputerów i urządzeń peryferyjnych.
komunikacji według standardu !EEE 802.22.
komunikacji według standard IEEE 1394.
komunikacji z prędkością większą niż 64 Mb/s

28.
Urządzenie komputerowe, które bezwzględnie powinno być podłączone do sieci za pośrednictwem UPS, to

dysk zewnętrzny.
drukarka atramentowa.
serwer sieciowy.
ploter.

29.
Skrót dpi w odniesieniu do definiowania parametrów rozdzielczości wydruków oznacza ilość

punktów na cal
ścieżek na cal
pikseli na mm
linii na cal

30.
Zapisywanie kluczy rejestru do pliku nazywamy

eksportowaniem rejestru.
kopiowaniem rejestru.
modyfikacją rejestru.
edycją rejestru.

31.
Sumą dwóch liczb binarnych 1101011 i 1001001 jest liczba dziesiętna

402
201
180
170

32.
Obraz rastrowy ma wymiary w pikselach 2100 x 1500. Jaki będzie rozmiar obrazu wyrażony w cm po wydrukowaniu go z rozdzielczością 300dpi ?

7,45 cm x 30,23 cm
17,78 cm x 12,70 cm
51,20 cm x 27,42 cm
72,00 cm x 38,55 cm

33.
Trzy podstawowe elementy komputera według tzw. architektury von Neumanna, to: procesor, urządzenia wyjścia/wejścia oraz

płyta główna.
pamięć komputerowa.
dysk HDD.
dysk FDD.

34.
Element oznaczony numerem 1 na schemacie blokowym karty graficznej

zawiera matrycę znaków trybu tekstowego.
zamienia sygnał cyfrowy na sygnał analogowy.
generuje sygnał RGB na wyjście karty graficznej.
przechowuje dane wyświetlane w trybie graficznym.

35.
Jakie mogą być typy partycji dyskowych w systemie operacyjnym Windows?

Podstawowa, rozszerzona oraz dysk logiczny.
Dodatkowa, rozszerzona, wymiany oraz dysk logiczny.
Podstawowa, rozszerzona, wymiany, dodatkowa.
Dodatkowa, podstawowa, rozszerzona, wymiany oraz dysk logiczny.

36.
Jaką liczbę dziesiętną zapisano na jednym bajcie w kodzie znak – moduł 1 1111111(ZM)?

–100
–127
128
256

37.
Monitor CRT łączy się z kartą graficzną za pomocą złącza

PCMCIA
D-USB
D-SUB
BNC

38.
Zamontowany w komputerze dysk ma zostać podzielony na partycje. Podaj maksymalną liczbę partycji rozszerzonych, możliwych do utworzenia na jednym dysku.

1
2
3
4

39.
Manager bootowania, który pozwala na wybór systemu operacyjnego Linux do uruchomienia to

Ranish Partition Manager
Smart Boot Manager
Boot Magic
Grub

40.
Program, który podszywa się pod aplikacje użytkowe oraz dodatkowo implementuje niepożądane i ukryte przed użytkownikiem funkcje, to

dialer.
trojan.
wabbit.
rootkit.

41.
Numer przerwania przydzielony dla karty sieciowej został przedstawiony w postaci binarnej jako liczba 10101. Jaka to liczba dziesiętna?

15
20
21
41

42.
fps (ang. frames per second) bezpośrednio odnosi sie do

płynności wyświetlania ruchomych obrazów.
prędkości przesyłania danych do dysku w standardzie SATA.
wydajności układów pamięci RAM.
efektywności przepływu informacji na magistrali systemowej.

43.
Co oznacza znajdujący się w dokumentacji technicznej płyty głównej parametr LGA 775?

Typ gniazda procesora.
Typ chipsetu płyty.
Rodzaj obsługiwanych pamięci.
Rodzaj karty graficznej.

44.
Tabela przedstawia parametry trzech dysków twardych standardu Ultra320 SCSI. Dyski te mogą pracować z maksymalnym transferem wewnętrznym

132 MB/s
320MB/S
200MB/S
320 GB/s

45.
Jednostka stosowana do określenia rozdzielczości drukarek, skanerów, naświetlarek to

Ipi
cpi
dpi
dpc

46.
BIOS komputera nie pozwaia na

uruchomienie programu rozruchowego po protokole H.323.
włączanie i wyłączanie niektórych elementów płyty głównej komputera.
zamianę zachowania się komputera po jego włączeniu.
zainicjowanie programu rozruchowego.

47.
Adresy IPv6 są liczbami

32 bitowymi wyrażanymi w postaci napisów binarnych.
64 bitowymi wyrażanymi w postaci napisów binarnych.
256 bitowymi wyrażanymi w postaci napisów szesnastkowych.
128 bitowymi wyrażanymi w postaci napisów szesnastkowych.

48.
Na rysunku procesor oznaczony jest numerem

2
3
5
8

49.
Który z portów panelu tylnego płyty głównej jest oznaczany w dokumentacji jako port standardu RS232C?

COM
LPT
PS/2
USB

50.
Program, który dostarcza informacji o wydajności zestawu komputerowego to

sniffer.
debugger.
kompilator.
benchmark.