Montaż i eksploatacje komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych

Egzamin zawodowy TECHNIK INFORMATYK, kwalifikacja e12


Czas do zakończenia:
1.
Cytowany tekst opisuje program typu

dialer.
wirus MBR.
koń trojański.
bomba pocztowa.

2.
Pracownik serwisu w wyniku przeprowadzonego testu na serwerze NetWare uzyskał informację, że obiekt ma prawo

czytania swoich właściwości.
dodawania swoich właściwości.
porównania swoich właściwości.
dodawania lub usuwania swoich właściwości.

3.
Na zdjęciu przedstawiono moduł pamięci

DDR2
SIMM EDO
DDR DIMM
COMS

4.
Element oznaczony numerem 1 na schemacie blokowym procesora jest odpowiedzialny za

przechowywanie wyniku operacji.
wykonywanie operacji na blokach danych.
wykonywanie operacji na liczbach zmiennoprzecinkowych.
przechowywanie dodatkowych informacji o wykonywanej operacji.

5.
Na rysunku przedstawiono typowy symbol jednej z głównych części procesora, tzw. jednostki arytmetyczno-iogicznej (ALU). Litery X i Y oznaczają

wejścia z jednostki kontrolnej.
wyjście z jednostki kontrolnej.
wejścia dla operandów.
status wyjścia.

6.
Z przedstawionego fragmentu dokumentacji płyty głównej wynika, że maksymalna częstotliwość, z jaką pracuje magistrala FSB, wynosi

478 MHz
512 MHz
533 MHz
400 MHz

7.
Przedstawione parametry katalogowe dotyczą routera posiadającego pamięć masową

3 MB
32 MB
64 MB
680 MB

8.
Na zdjęciu przedstawiono

modem kablowy.
kartę telewizyjną.
kartę sieci bezprzewodowej.
moduł łączący komputer z UPS.

9.
Na schemacie blokowym, przedstawiającym fragment systemu mikroprocesorowego, symbolem X oznaczono

pamięć Cache
kontroler DMA
pamięć stałą ROM
kontroler przerwań.

10.
Na podstawie informacji z „Właściwości systemu” można wywnioskować, że na komputerze jest zainstalowana fizycznie pamięć RAM o pojemności

523 MB
512 MB
256 MB
128 MB

11.
Zdjęcie przedstawia

wtyk audio.
wtyk światłowodu.
przedłużacz kabla UTP.
wtyk kabla koncentrycznego.

12.
Do zbudowania programowej macierzy dyskowej RAID.1 należy użyć minimum

1 dysku podzielonego na dwie pańycje.
2 dysków.
3 dysków.
4 dysków.

13.
Wartość liczby 1101 0100 0111 (B) w kodzie szesnastkowym wynosi

C27
D43
C47
D47

14.
Jakie mogą być typy partycji dyskowych w systemie operacyjnym Windows?

Podstawowa, rozszerzona oraz dysk logiczny.
Dodatkowa, rozszerzona, wymiany oraz dysk logiczny.
Podstawowa, rozszerzona, wymiany, dodatkowa.
Dodatkowa, podstawowa, rozszerzona, wymiany oraz dysk logiczny.

15.
W dokumentacji opisano system plików

FAT32
EXT4
NTFS
FAT

16.
W którym z rejestrów wewnętrznych procesor zapisuje dodatkowe cechy wyniku wykonywanej operacji?

W akumulatorze.
W liczniku rozkazów.
We wskaźniku stosu.
W rejestrze flagowym.

17.
Scandisk to program, który stosuje się do

defragmentacji dysku
formatowania dysku.
oczyszczania dysku.
sprawdzania dysku.

18.
Na rysunku karta rozszerzeń oznaczona jest numerem

1
4
6
7

19.
Jeżeli w konfiguracji karty graficznej zostanie wybrane odświeżanie obrazu większe od zalecanego, monitor CRT spełniający normy TCO 99

ulegnie uszkodzeniu.
nie wyłączy się, będzie wyświetlał czarny obraz.
nie wyłączy się, będzie wyświetlał jedynie część obrazu.
przejdzie w stan uśpienia lub pojawi się okno informacyjne z komunikatem.

20.
Program VitualPC, który można pobrać z witryny firmy Microsoft służy do korzystania

z wirtualnych systemów operacyjnych na dysku lokalnym.
zbezpłatnej pomocy technicznej TechNet.Soft firmy Virtual Soft.
z bezpłatnego konta o pojemności 100 MB w ramach hostingu firmy Microsoft.
z konta osobistego o pojemności 1 GB W Serwerze wirtualnym firmy Microsoft.

21.
Karta graficzna nie realizuje

cieniowania
filtra anizotropowego
passerowania
mapowania wypukłości

22.
Użytkownik sieci lokalnej musi mieć możliwość korzystania z plików znajdujących się na serwerze sieciowym. W tym celu powinien

zalogować się do domeny serwera i posiadać odpowiednie uprawnienia do plików znajdujących się na serwerze.
podłączyć komputer do tego samego przełącznika, do którego podłączony jest serwer.
mieć założone konto użytkownika bez praw administracyjnych na tym serwerze.
być członkiem grupy administratorzy na tym serwerze.

23.
Najbardziej zaawansowany tryb pracy portu równoległego standardu IEEE-1284 tworzący dwukierunkową magistralę 8-bitową mogącą przesyłać zarówno dane, jak i adresy z maksymalną szybkością transmisji do 2,3 MB/s, pozwalający na podłączenie do 64 urządzeń, to

EPP Mode.
Byte Mode.
Nibble Mode.
Compatilibility Mode.

24.
Systemy operacyjne z rodziny Linux rozprowadzane są na podstawie licencji

komercyjnej.
shareware.
MOLP
GNU

25.
Pamięci DDR2 zasilane są napięciem

1,0 V
1,4 V
1,8 V
2,5 V

26.
Na zdjęciu przedstawiono płytę główną komputera. Elementy oznaczone liczbą 16 to złącza typu

AGP
ISA
PCI
EISA

27.
Na zdjęciu przedstawiono płytę główną komputera. Strzałką oznaczono

procesor z umocowanym radiatorem.
chip wbudowanej karty graficznej.
kontroler mostka północnego z umocowanym radiatorem.
kontroler mostka południowego.

28.
Który z elementów pokazanych na schemacie karty dźwiękowej (rys. 3) służy do cyfrowego przetwarzania sygnałów?

Przetwornik A/D.
Procesor DSP.
Syntezator.
Mikser.

29.
W tabeli przedstawiono parametry katalogowe czterech twardych dysków. Największą średnią szybkość odczytu danych zapewnia dysk

A
B
C
D

30.
Wyjście RGB na zamieszczonym poniżej schemacie blokowym karty graficznej komputera pełni rolę wyjścia sygnałów

cyfrowych.
analogowych.
analogowo-cyfrowych.
cyfrowo-analogowych.

31.
Który z rodzajów macierzy RAID oferuje tzw. mirroring dysków?

RAID-0
RAID-1
RAID-2
RAID-5

32.
Ustawienie zworek na dyskach z interfejsem IDE odpowiada za

rodzaj interfejsu dyskowego.
prędkość obrotową dysku.
napięcie zasilania silnika.
tryb pracy dysku.

33.
Skrót dpi w odniesieniu do definiowania parametrów rozdzielczości wydruków oznacza ilość

punktów na cal
ścieżek na cal
pikseli na mm
linii na cal

34.
W dokumentacji systemu operacyjnego Windows XP opisane są pliki z rozszerzeniem .dll. Rozszerzenie to dotyczy pliku

biblioteki.
uruchamialnego.
inicjalizacyjnego.
dziennika zdarzeń.

35.
Najlepsze zabezpieczenie komputera przed wirusami stanowi zainstalowanie

zapory FireWall.
hasła dla BIOS-u.
skanera antywirusowego.
licencjonowanego systemu operacyjnego.

36.
Uruchomionych usług w systemie Windows nie można

zatrzymać.
konfigurować.
ponownie uruchomić bez ich wcześniejszego zatrzymania.
przestawić w typ uruchomienia: Wyłączony.

37.
Dla sieci lokalnych zarezerwowano specjalną pulę adresów prywatnych. Dla klasy B zarezerwowano adresy od 172.16.0.0 do 172.31.255.255. Jest to

jedna sieć z 16777214 hostami
172 sieci po 16 hostów
16 sieci po 65534 hosty
256 sieci po 254 hosty

38.
Zgodnie z dokumentacją karty graficznej jej zdolność do pracy z systemem AGP 2X/4X umożliwia

przesyłanie danych z maksymalną prędkością 1066 MB/s
przesyłanie danych z maksymalną prędkością 256 MB/s
pracę z maksymalną częstotliwością taktowania 55 MHz
pracę z maksymalną częstotliwością taktowania 44 MHz

39.
Po włączeniu komputera procedura POST pokazuje 512 MB RAM. Na karcie właściwości ogólnych systemu operacyjnego Windows widnieje wartość 480 MB RAM. Co jest przyczyną tej różnicy?

System operacyjny jest źle zainstalowany i nie obsługuje całego obszaru pamięci.
Jest źle przydzielony rozmiar pliku stronicowania w ustawieniach pamięci wirtualnej.
Jedna z kości pamięci jest uszkodzona lub jest uszkodzone jedno z gniazd pamięci RAM na płycie głównej.
W komputerze znajduje się karta graficzna zintegrowana z płytą główną wykorzystująca część pamięci RAM.

40.
Zdjęcie przedstawia 168-stykową pamięć

SIPP
SIMM
RIMM
SDRAM

41.
Jaką liczbę dziesiętną zapisano na jednym bajcie w kodzie znak – moduł 1 1111111(ZM)?

–100
–127
128
256

42.
Aby odtwarzać częstotliwości akustyczne w zakresie od 16 Hz do 20 kHz, karta dźwiękowa musi posiadać częstotliwość próbkowania

16 kHz
20 kHz
32 kHz
40 kHz

43.
Technika ADSL umożliwia uzyskanie połączenia DSL

z różnymi szybkościami w kierunku od i do abonenta.
o takiej samej szybkości w kierunku od i do abonenta.
o bardzo dużej szybkości, powyżej 13 Mb/s
za pośrednictwem linii ISDN.

44.
Ile linii sygnałowych wykorzystuje Interfejs RS-232C?

4
9
12
25

45.
Schemat blokowy przedstawia

napęd DVD-ROM.
napęd dyskietek.
dysk twardy.
streamer.

46.
Na rysunku przedstawiono topologię

kratową.
magistrali.
rozszerzonej gwiazdy.
oczek pełnych.

47.
Na zdjęciu przedstawiono gniazda należące do karty

sieciowej.
telewizyjnej.
dźwiękowej.
faksmodemowej.

48.
BIOS komputera nie pozwaia na

uruchomienie programu rozruchowego po protokole H.323.
włączanie i wyłączanie niektórych elementów płyty głównej komputera.
zamianę zachowania się komputera po jego włączeniu.
zainicjowanie programu rozruchowego.

49.
Element oznaczony numerem 1 na schemacie blokowym karty graficznej

zawiera matrycę znaków trybu tekstowego.
zamienia sygnał cyfrowy na sygnał analogowy.
generuje sygnał RGB na wyjście karty graficznej.
przechowuje dane wyświetlane w trybie graficznym.

50.
Jaki protokół służy do translacji pomiędzy publicznymi i prywatnymi adresami IP?

ARP
NAT
RARP
SNMP