Montaż i eksploatacje komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych

Egzamin zawodowy TECHNIK INFORMATYK, kwalifikacja e12


Czas do zakończenia:
1.
Rejestr mikroprocesora zwany licznikiem rozkazów zawiera

liczbę rozkazów wykonanych przez procesor do danego momentu.
liczbę rozkazów pozostałych do wykonania do końca programu.
adres rozkazu przeznaczonego do wykonania jako następny.
liczbę cykli zegara liczoną od początku pracy programu.

2.
Karta graficzna nie realizuje

cieniowania
filtra anizotropowego
passerowania
mapowania wypukłości

3.
W dokumentacji systemu operacyjnego Windows XP opisane są pliki z rozszerzeniem .dll. Rozszerzenie to dotyczy pliku

biblioteki.
uruchamialnego.
inicjalizacyjnego.
dziennika zdarzeń.

4.
BIOS komputera nie pozwaia na

uruchomienie programu rozruchowego po protokole H.323.
włączanie i wyłączanie niektórych elementów płyty głównej komputera.
zamianę zachowania się komputera po jego włączeniu.
zainicjowanie programu rozruchowego.

5.
Symbol graficzny odnosi się do standardu urządzeń

LPT
USB
SCSI-12
FireWire

6.
Robak komputerowy to program, który

ma zdolność samoreplikacji.
potrzebuje programu nosiciela.
uaktywnia się, gdy nadejdzie odpowiednia data.
uruchamia się, gdy użytkownik zainfekowanego komputera uruchomi jakiś program.

7.
Wartość liczby 1101 0100 0111 (B) w kodzie szesnastkowym wynosi

C27
D43
C47
D47

8.
Element oznaczony numerem 1 na schemacie blokowym karty graficznej

zawiera matrycę znaków trybu tekstowego.
zamienia sygnał cyfrowy na sygnał analogowy.
generuje sygnał RGB na wyjście karty graficznej.
przechowuje dane wyświetlane w trybie graficznym.

9.
Na zdjęciu przedstawiono

modem kablowy.
kartę telewizyjną.
kartę sieci bezprzewodowej.
moduł łączący komputer z UPS.

10.
Z jakiego systemu plików należy skorzystać instalując Linuxa, by mieć możliwość definiowania uprawnień do plików i folderów?

EXT2
FAT32
NTFS
ISO9660

11.
Cytowany tekst opisuje program typu

dialer.
wirus MBR.
koń trojański.
bomba pocztowa.

12.
W sieci Ethernet 100Base-FX medium transmisyjnym jest kabel

światłowodowy.
koncentryczny.
UTP Kat. 5.
UTP Kat. 6.

13.
Na zdjęciu przedstawiono płytę główną komputera. Strzałką oznaczono

procesor z umocowanym radiatorem.
chip wbudowanej karty graficznej.
kontroler mostka północnego z umocowanym radiatorem.
kontroler mostka południowego.

14.
Który obiekt bazy danych MS Access służy do wybierania elementów z bazy za pomocą polecenia SQL?

Makro.
Raport.
Kwerenda.
Formularz.

15.
Na schemacie blokowym, przedstawiającym fragment systemu mikroprocesorowego, symbolem X oznaczono

pamięć Cache
kontroler DMA
pamięć stałą ROM
kontroler przerwań.

16.
Szerokość magistrali pamięci DDR SDRAM wynosi

72 bity.
64 bity.
36 bitów.
32 bity.

17.
Liczba 356 zapisana w systemie dwójkowym to

100001100(2)
101100100(2)
110011010(2)
110011000(2)

18.
Schemat blokowy przedstawia

napęd DVD-ROM.
napęd dyskietek.
dysk twardy.
streamer.

19.
Liczba binarna 1111(2) w systemie dziesiętnym, to

15
14
13
12

20.
Na zdjęciu przedstawiono kość pamięci

RIMM
SIMM
SDRAM
RAMBUS

21.
Jaką rolę pełni Southbridge ?

Realizuje połączenia procesora z napędami dysków twardych, magistralą PCI, sterownikiem DMA i sterownikiem przerwań oraz portami zewnętrznymi komputera.
Odpowiada za wymianę danych pomiędzy procesorem i pamięcią operacyjną oraz steruje magistralą PCI Express.
Pośredniczy w przyjmowaniu zgłoszeń przerwań pomiędzy mikroprocesorem, a układami wejścia/wyjścia.
Przejmuje kontrolę nad magistralami na czas wymiany informacji, stając się zarządcą magistrali (bus master).

22.
Na zdjęciu, strzałką wskazano gniazdo interfejsu

COM
FDD
IDE
LPT

23.
Jakie elementy znajdują się na przedstawionej płycie głównej?

2 złącza ISA, 3 złącza PCI, 4 złącza pamięci DIMM
3 złącza ISA, 4 złącza PCI, 2 złącza pamięci DIMM
2 złącza ISA, 4 złącza PCI, 3 złącza pamięci DIMM
4 złącza ISA, 2 złącza PCI, 3 złącza pamięci DIMM

24.
Systemy operacyjne z rodziny Linux rozprowadzane są na podstawie licencji

komercyjnej.
shareware.
MOLP
GNU

25.
Firma zajmująca się sprzątaniem musi drukować faktury tekstowe w czterech egzemplarzach jednocześnie, na papierze samokopiującym. Jaką drukarkę powinna wybrać?

Igłową.
Laserową.
Atramentową.
Termosublimacyjną.

26.
Adres IP 1 58.75.60.16 należy do adresów

klasy D.
klasy C.
klasy B.
klasy A.

27.
Przesyłanie ruchu sieciowego poprzez router, które wiąże się ze zmianą źródłowych lub docelowych adresów IP, oznacza się skrótem

IIS
NAT
FTP
IANA

28.
Polecenie mmc systemu Windows 2OOOAffindows XP uruchamia narzędzie do tworzenia, zapisywania oraz otwierania

plikow multimedialnych, przechowujących filmy.
pliku dziennika operacji dyskowych w systemie plików NTFS.
katalogu wraz z jego podkatalogami na pańycji sformatowanej w systemie plików NTFS.
zestawu narzędzi administracyjnych zwanych konsolami, słuzqcych do zarządzania sprzętem i oprogramowaniem.

29.
W przedsiębiorstwie należy cyklicznie tworzyć kopie bezpieczeństwa dużej ilości danych, znajdujących się na serwerze, rzędu kilkuset GB. Jakie urządzenie najlepiej wykorzystać do tego celu?

Streamer.
Macierz RAID1.
Nagrywarkę CD.
Nagrywarkę DVD.

30.
Zdjęcie przedstawia kartę

telewizyjną ze złączem ISA
telewizyjną ze złączem PCI
dźwiękową ze złączem PCI
sieciową ze złączem ISA

31.
fps (ang. frames per second) bezpośrednio odnosi sie do

płynności wyświetlania ruchomych obrazów.
prędkości przesyłania danych do dysku w standardzie SATA.
wydajności układów pamięci RAM.
efektywności przepływu informacji na magistrali systemowej.

32.
W trybie wielozadaniowości z wywłaszczeniem zawieszony program

może zawiesić cały system operacyjny.
nie może zawiesić systemu operacyjnego.
zablokuje pracę wszystkich innych programów.
nie pozwoli usunąć się z pamięci operacyjnej.

33.
Na komputerze podłączonym do Internetu, w programie antywirusowym bazę wirusów należy aktualizować co najmniej

raz dziennie.
raz w tygodniu.
raz w miesiącu.
raz do roku.

34.
We właściwościach karty graficznej w zakładce Zasoby jest określony jedenz zakresów pamięci dla tej karty od A0000h do BFFFFh. Wielkość ta oznacza obszar pamięci określony adresem fizycznym

1010 0000 0000 0000 0000 – 1011 1111 1111 1111 1111
1011 0000 0000 0000 0000 – 1100 1111 1111 1111 1111
1001 1111 1111 1111 1111 – 1010 0000 0000 0000 0000
1100 1111 1111 1111 1111 – 1110 1111 1111 1111 1111

35.
Jaki pierwszy znak w nazwie pliku w systemie Windows oznacza plik tymczasowy?

#
*
~
&

36.
Co oznacza jednostka dpi podawana w parametrach katalogowych skanerów i drukarek?

Punkty na cal.
Gęstość optyczną.
Punkty na milimetr.
Punkty na centymetr.

37.
Z przedstawionego fragmentu dokumentacji płyty głównej wynika, że maksymalna częstotliwość, z jaką pracuje magistrala FSB, wynosi

478 MHz
512 MHz
533 MHz
400 MHz

38.
Jednostka stosowana do określenia rozdzielczości drukarek, skanerów, naświetlarek to

Ipi
cpi
dpi
dpc

39.
Jeśli obraz ma rozdzielczość 72 ppi, to na jednym calu kwadratowym znajduje się

72 piksele.
144 pikseli.
216 pikseli.
5 184 pikseli.

40.
W jakiej fizycznej topologii uszkodzenie jednej stacji roboczej zatrzyma działanie całej sieci?

Siatki.
Drzewa.
Magistrali.
Pierścienia.

41.
Jaką funkcję pełni układ zaznaczony strzałką na schemacie karty graficznej?

Oblicza kolory każdego wyświetlanego piksela.
Ustala widoczność i przesłanianie się obiektów na ekranie.
Wykonuje kalkulacje oświetlenia, uwzględniając położenie światła.
Oblicza wygląd i położenie wielokątów, z których zbudowany jest obiekt.

42.
Komputer ma pełnić rolę serwera sieci lokalnej, udostępniającego innym komputerom połączenie z Internetem przez podłączenie do gniazda sieci rozległej za pomocą kabla UTP Cat 5e. Obecnie komputer jest jedynie podłączony do switcha sieci lokalnej również kablem UTP Cat 5e, nie posiada innych gniazd 8P8C. O jaki element musi być on koniecznie rozbudowany?

O szybszy procesor.
O drugą kartę sieciową.
O większą pamięć RAM.
O dodatkowy dysk twardy.

43.
Włączenie usługi Udostępnienie połączenia internetowego w systemie Windows uruchamia automatyczne nadawanie adresów IP dla komputerów (hostów) z niej korzystających. W tym celu wykorzystywana jest usługa

WINS
NFS
DHCP
DNS

44.
Na rysunku przedstawiono topologię

kratową.
magistrali.
rozszerzonej gwiazdy.
oczek pełnych.

45.
Jak nazywa się port panelu tylnego komputera zamieszczony na rysunku?

FIRE WIRE
D-SUB
HDMi
USB

46.
Technika ADSL umożliwia uzyskanie połączenia DSL

z różnymi szybkościami w kierunku od i do abonenta.
o takiej samej szybkości w kierunku od i do abonenta.
o bardzo dużej szybkości, powyżej 13 Mb/s
za pośrednictwem linii ISDN.

47.
Podczas inicjacji komputera, poprawność działania najważniejszych komponentów czyli mikroprocesora, pamięci operacyjnej, karty graficznej, napędów, kontrolerów itd. sprawdza

BIOS Setup
interfejs ACPI
procedura POST
Bootstrap loader

48.
Klaster komputerowy to

komputer z macierzą dyskową.
komputer z wieloma procesorami.
grupa komputerów pracujących współbieżnie tak, jakby był to jeden komputer.
komputer zapasowy, na którym co pewien czas wykonywana jest kopia systemu głównego.

49.
Active Directory w systemach MS Windows Server 2000 i MS Windows Server 2003 to

baza danych zawierająca informacje o użytkownikach sieci, ich hasłach dostępu i uprawnieniach.
logiczna grupa komputerów, które mają możliwość komunikowania się w sieci i wzajemnego udostępniania zasobów.
grupa komputerów połączonych w sieć, składająca się z serwera pełniącego rolę kontrolera oraz stacji roboczych – klientów.
usługa katalogowa, która przechowuje informacje dotyczące obiektów w sieci i udostępnia je użytkownikom oraz administratorom sieci.

50.
W którym z rejestrów wewnętrznych procesor zapisuje dodatkowe cechy wyniku wykonywanej operacji?

W akumulatorze.
W liczniku rozkazów.
We wskaźniku stosu.
W rejestrze flagowym.