Montaż i eksploatacje komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych

Egzamin zawodowy TECHNIK INFORMATYK, kwalifikacja e12


Czas do zakończenia:
1.
Program testujący wydajność sprzętu komputerowego to

benchmark.
checkdisk.
exploit.
sniffer.

2.
Zgodnie z przedstawionym w tabeli standardem opisu pamięci PC-100 wskaż pamięć, która ma maksymalny czas dostępu 6 nanosekund i minimalne opóźnienie między sygnałami CAS i RAS wynoszące 2 cykle zegara: (na obrazku specyfikacja wzoru: PC 100-abc-def jednolitego sposobu oznaczania pamięci.)

PC100-322-60
PC100-323-70
PC100-332-70
PC100-333-60

3.
Jaki rodzaj modułu pamięci RAM przedstawiono na zdjęciu ?

DDR2
SDRIMM
SODIMM
SDRAM DIMM

4.
Na rysunku przedstawiono symbol graficzny

kodera.
dekodera.
multipleksera.
demultipleksera.

5.
Na schemacie blokowym karty dźwiękowej element zmieniający sygnał analogowy na sygnał cyfrowy jest oznaczony cyfrą

2
3
4
5

6.
Jeśli obraz ma rozdzielczość 72 ppi, to na jednym calu kwadratowym znajduje się

72 piksele.
144 pikseli.
216 pikseli.
5 184 pikseli.

7.
Jaką liczbę dziesiętną zapisano na jednym bajcie w kodzie znak – moduł 1 1111111(ZM)?

–100
–127
128
256

8.
Jakie elementy znajdują się na przedstawionej płycie głównej?

2 złącza ISA, 3 złącza PCI, 4 złącza pamięci DIMM
3 złącza ISA, 4 złącza PCI, 2 złącza pamięci DIMM
2 złącza ISA, 4 złącza PCI, 3 złącza pamięci DIMM
4 złącza ISA, 2 złącza PCI, 3 złącza pamięci DIMM

9.
Blok funkcjonalny RAMDAC na schemacie blokowym przedstawia

przetwornik cyfrowo-analogowy z pamięcią RAM.
przetwornik analogowo-cyfrowy z pamięcią RAM.
pamięć RAM karty graficznej.
pamięć ROM karty graficznej.

10.
Rozpowszechniona forma oprogramowania zgodna z zasadą „najpierw wypróbuj, a potem kup", to

OEM.
Software.
Freeware.
Shareware.

11.
Na podstawie informacji z „Właściwości systemu” można wywnioskować, że na komputerze jest zainstalowana fizycznie pamięć RAM o pojemności

523 MB
512 MB
256 MB
128 MB

12.
Numer IP przypisany komputerowi umożliwia odbiorcy pakietu IP rozróżnienie identyfikatorów

sieci i bramy.
sieci i hosta.
hosta i rutera.
hosta i bramy.

13.
Użytkownik sieci lokalnej musi mieć możliwość korzystania z plików znajdujących się na serwerze sieciowym. W tym celu powinien

zalogować się do domeny serwera i posiadać odpowiednie uprawnienia do plików znajdujących się na serwerze.
podłączyć komputer do tego samego przełącznika, do którego podłączony jest serwer.
mieć założone konto użytkownika bez praw administracyjnych na tym serwerze.
być członkiem grupy administratorzy na tym serwerze.

14.
Na rysunku przedstawiono tablicę prawdy bramki logicznej typu

NOR
NAND
EX-OR
EX-NOR

15.
Co oznacza zwrot wykonanie backupu systemu?

Zamknięcie systemu.
Ponowne uruchomienie systemu.
Wykonanie aktualizacji systemu.
Wykonanie kopii zapasowej systemu.

16.
Który obiekt bazy danych MS Access służy do wybierania elementów z bazy za pomocą polecenia SQL?

Makro.
Raport.
Kwerenda.
Formularz.

17.
Polecenie mmc systemu Windows 2OOOAffindows XP uruchamia narzędzie do tworzenia, zapisywania oraz otwierania

plikow multimedialnych, przechowujących filmy.
pliku dziennika operacji dyskowych w systemie plików NTFS.
katalogu wraz z jego podkatalogami na pańycji sformatowanej w systemie plików NTFS.
zestawu narzędzi administracyjnych zwanych konsolami, słuzqcych do zarządzania sprzętem i oprogramowaniem.

18.
Jaka drukarka powinna być zastosowana w dziale sprzedaży hurtowni materiałów budowlanych do drukowania faktur na papierze samokopiującym, tak aby uzyskać na nim kopie wydruku?

Igłowa.
Laserowa.
Atramentowa.
Sublimacyjna.

19.
Który z podanych adresów e-mail nie jest poprawny?

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Michał@ Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

20.
Zamontowany w komputerze dysk ma zostać podzielony na partycje. Podaj maksymalną liczbę partycji rozszerzonych, możliwych do utworzenia na jednym dysku.

1
2
3
4

21.
Protokół SMTP służy do

zdalnej pracy na odległym komputerze.
odbioru poczty elektronicznej z serwera pocztowego.
wysyłania poczty elektronicznej do serwera pocztowego.
przeglądania dokumentów WWW na serwerze pocztowym.

22.
Na rysunku przedstawiono

paproć Barnsleya.
krzywe smocze.
kostkę Mengera.
obiekt samopodobny

23.
Na płycie głównej wykorzystującej układ Intel 865G

nie można zainstalować karty graficznej.
można zainstalować kartę graficzną ze złączem AGP
można zainstalować kartę graficzną ze złączem ISA
można zainstalować kartę graficzną ze złączem PCI-Express

24.
System operacyjny działający w trybie tekstowym z możliwością uruchomienia środowiska graficznego KDE, to

DOS
Linux
Windows 95
Windows XP

25.
Na komputerze podłączonym do Internetu, w programie antywirusowym bazę wirusów należy aktualizować co najmniej

raz dziennie.
raz w tygodniu.
raz w miesiącu.
raz do roku.

26.
Program, który dostarcza informacji o wydajności zestawu komputerowego to

sniffer.
debugger.
kompilator.
benchmark.

27.
Na rysunku pokazano złącze typu

AT
ATX 20 pin
ATX v8
ATX 40 pin

28.
Kamera cyfrowa przy zgrywaniu filmu transmituje na dysk 220 MB na minutę. Na podstawie diagramu wybierz interfejs o najmniejszej szybkości transferu zapewniający warunki takiej transmisji.

USB 1
1394a
USB 2
1394b

29.
Element oznaczony numerem 1 na schemacie blokowym karty graficznej

zawiera matrycę znaków trybu tekstowego.
zamienia sygnał cyfrowy na sygnał analogowy.
generuje sygnał RGB na wyjście karty graficznej.
przechowuje dane wyświetlane w trybie graficznym.

30.
Jaką funkcję pełnią elementy Tr1 i Tr2 widoczne na schemacie przedstawiającym kartę sieciową Ethernet?

Sygnalizują za pomocą dźwięku aktywność karty sieciowej.
Zapewniają szyfrowanie i deszyfrowanie danych przesyłanych przez sieć.
Sygnalizują za pomocą świecenia kolorem zielonym szybkość pracy karty sieciowej.
Zapewniają izolację obwodu elektrycznego sieci LAN od obwodu elektrycznego komputera.

31.
Pamięć oznaczona symbolem PC3200 nie może współpracować z magistralą

300 MHz
333 MHz
400 MHz
533 MHz

32.
Jeżeli w konfiguracji karty graficznej zostanie wybrane odświeżanie obrazu większe od zalecanego, monitor CRT spełniający normy TCO 99

ulegnie uszkodzeniu.
nie wyłączy się, będzie wyświetlał czarny obraz.
nie wyłączy się, będzie wyświetlał jedynie część obrazu.
przejdzie w stan uśpienia lub pojawi się okno informacyjne z komunikatem.

33.
Z nośników optycznych największą pojemność ma płyta

CD
DVD
Blu-Ray
DVD-RAM

34.
Domyślnie, w systemie Linux, twardy dysk w standardzie SATA oznaczony jest

fda
sda
ida
ide

35.
Jednym z zaleceń dotyczących ochrony antywirusowej jest skanowanie całego komputera. Zgodnie z tym zaleceniem komputer należy skanować

jedynie w sytuacji, gdy podejrzewamy zainfekowanie wirusem.
tylko wtedy, gdy nie działa w systemie monitor antywirusowy.
jedynie po aktualizacji baz programu antywirusowego.
systematycznie, na przykład raz w tygodniu.

36.
Na płycie głównej pokazanej na schemacie, moduły pamięci RAM można zainstalować w gnieździe oznaczonym cyfrą

1
2
3
4

37.
Jaka usługa musi być uruchomiona na serwerze, by stacja robocza pobierała automatycznie adres IP?

DNS
WINS
DHCP
PROXY

38.
Active Directory w systemach MS Windows Server 2000 i MS Windows Server 2003 to

baza danych zawierająca informacje o użytkownikach sieci, ich hasłach dostępu i uprawnieniach.
logiczna grupa komputerów, które mają możliwość komunikowania się w sieci i wzajemnego udostępniania zasobów.
grupa komputerów połączonych w sieć, składająca się z serwera pełniącego rolę kontrolera oraz stacji roboczych – klientów.
usługa katalogowa, która przechowuje informacje dotyczące obiektów w sieci i udostępnia je użytkownikom oraz administratorom sieci.

39.
Liczbami 25 i 27, na przedstawionej płycie głównej komputera, oznaczono złącza

PS 2
RS 232
USB
LPT

40.
Główny księgowy musi mieć możliwość odzyskiwania zawartości folderów z kopii zapasowej plików. Do jakiej grupy użytkowników systemu MS Windows XP należy go przydzielić?

Użytkownicy z ograniczeniami.
Użytkownicy pulpitu zdalnego.
Operatorzy kopii zapasowych.
Operatorzy konfiguracji sieci.

41.
Jaką cyfrą został oznaczony procesor na schemacie płyty głównej komputera?

1
2
3
4

42.
Skrót dpi w odniesieniu do definiowania parametrów rozdzielczości wydruków oznacza ilość

punktów na cal
ścieżek na cal
pikseli na mm
linii na cal

43.
Cechą charakterystyczną wirusów polimorficznych jest to, że

atakują tablicę FAT.
atakują rekord startowy dysku.
zarażają wszystkie komputery w sieci lokalnej.
mają cechę polegającą na modyfikowaniu swojego kodu.

44.
Trzech użytkowników komputera z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows XP Pro ma swoje foldery z dokumentami w katalogu głównym dysku C:. Na dysku jest zainstalowany system plików NTFS. Użytkownicy mają założone w systemie konta z ograniczeniami. W jaki sposób należy zabezpieczyć folder każdego z użytkowników, by pozostali nie mogli modyfikować zawartości folderu?

Nadać dokumentom atrybut Ukryty we właściwościach folderów.
Każdemu z użytkowników zmienić typ konta na konto z ograniczeniami.
Nie udostępniać dokumentów w zakładce Udostępnianie we właściwościach folderu.
Przypisać uprawnienia NTFS do modyfikacji folderu tylko właściwemu użytkownikowi.

45.
Klaster komputerowy to

komputer z macierzą dyskową.
komputer z wieloma procesorami.
grupa komputerów pracujących współbieżnie tak, jakby był to jeden komputer.
komputer zapasowy, na którym co pewien czas wykonywana jest kopia systemu głównego.

46.
Liczba binarna 1111(2) w systemie dziesiętnym, to

15
14
13
12

47.
Warunkiem niezbędnym przy archiwizacji danych jest

kompresja danych.
kopiowanie danych.
kompresja i kopiowanie danych.
kompresja i kopiowanie danych z jednoczesnym ich szyfrowaniem.

48.
Komputer z bezpośrednim dostępem do Internetu, wykorzystywany w codziennej pracy sekretariatu, powinien mieć zainstalowany program

antywirusowy.
antyadwerowy.
antywirusowy i firewall.
antyadwerowy lub firewall.

49.
Jaką nazwę nosi niepożądane oprogramowanie komputera, instalowane najczęściej bez wiedzy użytkownika?

Shareware.
Slackware.
Freeware.
Malware.

50.
Szkodliwe samoreplikujące się programy komputerowe wykorzystujące luki w systemie operacyjnym, które potrafią uzupełniać i zmieniać swoją funkcjonalność to

robaki.
rootkity.
trojany.
wirusy.