Montaż i eksploatacje komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych

Egzamin zawodowy TECHNIK INFORMATYK, kwalifikacja e12


Czas do zakończenia:
1.
Element oznaczony numerem 1 na schemacie blokowym procesora jest odpowiedzialny za

przechowywanie wyniku operacji.
wykonywanie operacji na blokach danych.
wykonywanie operacji na liczbach zmiennoprzecinkowych.
przechowywanie dodatkowych informacji o wykonywanej operacji.

2.
Rozpowszechniona forma oprogramowania zgodna z zasadą „najpierw wypróbuj, a potem kup", to

OEM.
Software.
Freeware.
Shareware.

3.
Rysunek przedstawia schemat blokowy zasilacza

awaryjnego (UPS).
impulsowego komputera.
analogowego komputera.
impulsowego matrycy RAID.

4.
Blok funkcjonalny RAMDAC na schemacie blokowym przedstawia

przetwornik cyfrowo-analogowy z pamięcią RAM.
przetwornik analogowo-cyfrowy z pamięcią RAM.
pamięć RAM karty graficznej.
pamięć ROM karty graficznej.

5.
Na rysunku przedstawiono schemat blokowy karty

telewizyjnej
dźwiękowej
graficznej
sieciowej

6.
Tablica partycji zakończona jest sygnaturą (ciągiem bitów) 55AA(16). Odpowiadająca jej wartość dwójkowa to

1010101001010101
1010010110100101
0101101001011010
0101010110101010

7.
Na podstawie informacji z „Właściwości systemu” można wywnioskować, że na komputerze jest zainstalowana fizycznie pamięć RAM o pojemności

523 MB
512 MB
256 MB
128 MB

8.
Pamięć oznaczona symbolem PC3200 nie może współpracować z magistralą

300 MHz
333 MHz
400 MHz
533 MHz

9.
Symbol kłódki oznaczający połączenie szyfrowane jest charakterystyczny dla protokołu

SSL
SSH
FTP
HTTP

10.
Usługa Windows XP Professional Mostek sieciowy pozwala na łączenie ze sobą

segmentów sieci LAN.
dwóch komputerów.
roboczych stacji bezdyskowych.
klienta z serwerem.

11.
Co oznacza zwrot wykonanie backupu systemu?

Zamknięcie systemu.
Ponowne uruchomienie systemu.
Wykonanie aktualizacji systemu.
Wykonanie kopii zapasowej systemu.

12.
Jaki pierwszy znak w nazwie pliku w systemie Windows oznacza plik tymczasowy?

#
*
~
&

13.
Który z rodzajów macierzy RAID oferuje tzw. mirroring dysków?

RAID-0
RAID-1
RAID-2
RAID-5

14.
Schemat blokowy przedstawia

napęd DVD-ROM.
napęd dyskietek.
dysk twardy.
streamer.

15.
Na chipset składa się

tylko mostek północny.
tylko mostek południowy.
mostek północny i południowy.
mostek południowy i wschodni.

16.
Który z podzespołów komputera przy wyłączonym zasilaniu przechowuje program rozpoczynający ładowanie systemu operacyjnego?

CPU
RAM
ROM
I/O

17.
Active Directory w systemach MS Windows Server 2000 i MS Windows Server 2003 to

baza danych zawierająca informacje o użytkownikach sieci, ich hasłach dostępu i uprawnieniach.
logiczna grupa komputerów, które mają możliwość komunikowania się w sieci i wzajemnego udostępniania zasobów.
grupa komputerów połączonych w sieć, składająca się z serwera pełniącego rolę kontrolera oraz stacji roboczych – klientów.
usługa katalogowa, która przechowuje informacje dotyczące obiektów w sieci i udostępnia je użytkownikom oraz administratorom sieci.

18.
Szerokość magistrali pamięci DDR SDRAM wynosi

72 bity.
64 bity.
36 bitów.
32 bity.

19.
Aby odtwarzać częstotliwości akustyczne w zakresie od 16 Hz do 20 kHz, karta dźwiękowa musi posiadać częstotliwość próbkowania

16 kHz
20 kHz
32 kHz
40 kHz

20.
Które złącze płyty głównej komputera służy do zainstalowania przedstawionej na zdjęciun karty graficznej?

ISA
PCI
AGP
PCI-E

21.
Pamięć nieulotna, elektrycznie kasowana i programowana określana jest skrótem

IDE
ROM
RAM
EEPROM

22.
Najlepsze zabezpieczenie komputera przed wirusami stanowi zainstalowanie

zapory FireWall.
hasła dla BIOS-u.
skanera antywirusowego.
licencjonowanego systemu operacyjnego.

23.
Z jakiego systemu plików należy skorzystać instalując Linuxa, by mieć możliwość definiowania uprawnień do plików i folderów?

EXT2
FAT32
NTFS
ISO9660

24.
Jaka minimalna ilość pamięci obrazu karty graficznej musi być dostępna, aby możliwe było wyświetlanie obrazu w rozdzielczości 800x600 w trybie High Color (16 bitów) dla grafiki dwuwymiarowej?

0,5 MB
1 MB
2 MB
4 MB

25.
Jakie systemy operacyjne infekuje wirus MS Blaster?

DOS
Linux
MS Windows 9x
MS Windows 2000/NT/XP

26.
Sumą dwóch liczb binarnych 1101011 i 1001001 jest liczba dziesiętna

402
201
180
170

27.
Przedstawione parametry katalogowe dotyczą routera posiadającego pamięć masową

3 MB
32 MB
64 MB
680 MB

28.
Ile komórek pamięci można zaadresować bezpośrednio w 64 bitowym procesorze, który ma 32 bitową szynę adresową?

2 do potęgi 32
2 do potęgi 64
32 do potęgi 2
64 do potęgi 2

29.
Określ wielkość klastra na podstawie zamieszczonego fragmentu komunikatu systemu WINDOWS wyświetlonego po zakończeniu działania programu format a:

0,5 KB
512 KB
12 bitów
1 457 664 bajtów

30.
Jaki rodzaj modułu pamięci RAM przedstawiono na zdjęciu ?

DDR2
SDRIMM
SODIMM
SDRAM DIMM

31.
W tabeli przedstawiono parametry katalogowe czterech twardych dysków. Największą średnią szybkość odczytu danych zapewnia dysk

A
B
C
D

32.
Zdjęcie przedstawia kartę

telewizyjną ze złączem ISA
telewizyjną ze złączem PCI
dźwiękową ze złączem PCI
sieciową ze złączem ISA

33.
Domyślnie profile użytkowników Windows XP są przechowywane w folderze

Profile - na partycji dodatkowej
Roaming User Profile - na partycji rozruchowej
Document and Settings
Macierzystym - w pierwszym sektorze dysku twardego

34.
W systemie Linux dla uzyskania uprawnień administratora należy w oknie terminala użyć polecenia

df
su root
$HOME
uname -s

35.
Robak komputerowy to program, który

ma zdolność samoreplikacji.
potrzebuje programu nosiciela.
uaktywnia się, gdy nadejdzie odpowiednia data.
uruchamia się, gdy użytkownik zainfekowanego komputera uruchomi jakiś program.

36.
Jednostka stosowana do określenia rozdzielczości drukarek, skanerów, naświetlarek to

Ipi
cpi
dpi
dpc

37.
Do którego wyprowadzenia należy podłączyć głośniki aktywne w karcie dźwiękowej, której schemat funkcjonalny przedstawia rysunek?

Mic in
Line in
Line out
Speaker out

38.
Kolor tła na stronie internetowej ma składowe w zapisie dziesiętnym: czerwony = 27, zielony= 90 i niebieski= 104. Jaka będzie deklaracja tego koloru w języku HTML?

#279004
#1B5A68
#1C9D4A
#5A681B

39.
Suma liczb szesnastkowych 4C (16) + C4 (16) zapisana w systemie dziesiętnym wynosi

270
271
272
273

40.
Które złącze na tylnym panelu komputera oznaczane jest przedstawionym symbolem graficznym?

HDMI
USB
PS/2
8P8C

41.
Bezprzewodowy dostęp komputera do sieci Internet poprzez tzw. hotspot będzie możliwy po zainstalowaniu w nim karty sieciowej wyposażonej w

moduł WiFi.
złącze USB.
gniazdo RJ-45.
interfejs RS-232C.

42.
Do bezpiecznego i zdalnego administrowania serwerem z systemem Linux, poprzez zwykłe połączenie z siecią Internet, należy używać protokołu

WWW
Telnet
SSH
FTP

43.
Podczas pracy jednostki centralnej i płyty głównej z niesprawnym układem chłodzenia uszkodzeniu może ulec

klawiatura
mysz
pamięć zewnętrzna
procesor

44.
Model przestrzeni barw typu RGB wykorzystywany jest

w urządzeniach analogowych i cyfrowych.
tylko w urządzeniach cyfrowych.
tylko w urządzeniach analogowych.
w grafice komputerowej i pozwala uzyskać maksymalnie 16 777 216 kolorów.

45.
Ile dział elektronowych posiada matryca LCD?

3
2
1
0

46.
Jakiej liczbie kolorów odpowiada kolor zakodowany na 16 bitach?

16 kolorom.
około 64 tysiącom kolorów.
około 65 tysiącom kolorów.
około 16 milionom kolorów.

47.
Tryb wirtualny procesora, zwany także V86 lub Virtual 8086

nie pozwala symulować działania analogicznego do innego procesora.
pozwala symulować działanie analogiczne do innego procesora.
pozwala uruchamiać aplikacje dedykowane dla procesora 80486.
pozwala uruchamiać aplikacje dedykowane dla procesora 80386.

48.
Na rysunku przedstawiono topologię

kratową.
magistrali.
rozszerzonej gwiazdy.
oczek pełnych.

49.
Licencja OEM to

dokument, który zezwala na używanie oprogramowania na dowolnym sprzęcie komputerowym w określonej w niej ilości stanowisk, bez instalacyjnych dyskietek, czy krążków CD.
licencja czyniąca z oprogramowania własność ogółu, w myśl której autor lub autorzy oprogramowania zrzekają się praw do upowszechniania oprogramowania na rzecz ogółu użytkowników.
licencja oprogramowania wyłącznie na system komputerowy, na którym zostało oryginalnie zainstalowane, dotyczy oprogramowania sprzedawanego z nowymi komputerami lub odpowiednimi częściami.
licencja uprawniająca użytkownika do zainstalowania nabytego oprogramowania tylko w jednym komputerze, obejmująca zakaz udostępniania takiego oprogramowania w sieci oraz na innych wolnostojących komputerach.

50.
Cechą charakterystyczną wirusów polimorficznych jest to, że

atakują tablicę FAT.
atakują rekord startowy dysku.
zarażają wszystkie komputery w sieci lokalnej.
mają cechę polegającą na modyfikowaniu swojego kodu.