Montaż i eksploatacje komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych

Egzamin zawodowy TECHNIK INFORMATYK, kwalifikacja e12


Czas do zakończenia:
1.
Szerokość magistrali pamięci DDR SDRAM wynosi

72 bity.
64 bity.
36 bitów.
32 bity.

2.
Znajdujący Się w dokumentacji technicznej płyty głównej symbol LGA 775 oznacza typ gniazda dla procesorów,

których obudowa posiada piny.
których obudowa posiada pola dotykowe.
które współpracują z szyną systemową o częstotliwości taktowania maksymalnie do 1 333 MHz.
które zawiera mniej połączeń zasilających niz gniazdo dla procesorów w obudowie PGA.

3.
Jakie systemy operacyjne infekuje wirus MS Blaster?

DOS
Linux
MS Windows 9x
MS Windows 2000/NT/XP

4.
Komputer ma pełnić rolę serwera sieci lokalnej, udostępniającego innym komputerom połączenie z Internetem przez podłączenie do gniazda sieci rozległej za pomocą kabla UTP Cat 5e. Obecnie komputer jest jedynie podłączony do switcha sieci lokalnej również kablem UTP Cat 5e, nie posiada innych gniazd 8P8C. O jaki element musi być on koniecznie rozbudowany?

O szybszy procesor.
O drugą kartę sieciową.
O większą pamięć RAM.
O dodatkowy dysk twardy.

5.
Na chipset składa się

tylko mostek północny.
tylko mostek południowy.
mostek północny i południowy.
mostek południowy i wschodni.

6.
Rejestr mikroprocesora zwany licznikiem rozkazów zawiera

liczbę rozkazów wykonanych przez procesor do danego momentu.
liczbę rozkazów pozostałych do wykonania do końca programu.
adres rozkazu przeznaczonego do wykonania jako następny.
liczbę cykli zegara liczoną od początku pracy programu.

7.
Na schemacie działania skanera numerem 1 oznaczono element, którego zadaniem jest

wzmacnianie sygnału optycznego.
wzmacnianie sygnału elektrycznego.
zamiana sygnału analogowego na sygnał cyfrowy.
zamiana sygnału optycznego na sygnał elektryczny.

8.
Serwer DNS jest serwerem

usług terminalowych.
zdalnego i szyfrowanego dostępu.
dynamicznie przydzielającym adresy IP.
dzięki któremu nazwy mnemoniczne (opisowe) mogą zostać zamienione na odpowiadające im adresy IP.

9.
Współcześnie pamięci podręczne procesora drugiego poziomu (ang. L-2 cache) wykonane są z układów pamięci

ROM.
DRAM.
SRAM.
EEPROM.

10.
Ile dział elektronowych posiada matryca LCD?

3
2
1
0

11.
W którym z rejestrów wewnętrznych procesor zapisuje dodatkowe cechy wyniku wykonywanej operacji?

W akumulatorze.
W liczniku rozkazów.
We wskaźniku stosu.
W rejestrze flagowym.

12.
Cecha systemu operacyjnego, pozwalająca uruchomić równocześnie kilka aplikacji w ramach podziału czasu, przy czym podział czasu realizowany jest przez same aplikacje nosi nazwę

wielodostępowości.
wielozadaniowości kooperatywnej.
wielozadaniowości z wywłaszczeniem.
wieloprogramowości.

13.
W ramce umieszczono wyniki badania dysku twardego. Jakie działania należy podjąć po ich analizie, aby poprawić sprawność dysku?

Oczyścić dysk.
Sformatować dysk.
Zdefragmentować dysk.
Podzielić dysk na partycje.

14.
Tablica partycji zakończona jest sygnaturą (ciągiem bitów) 55AA(16). Odpowiadająca jej wartość dwójkowa to

1010101001010101
1010010110100101
0101101001011010
0101010110101010

15.
Zdjęcie przedstawia kartę

telewizyjną ze złączem ISA
telewizyjną ze złączem PCI
dźwiękową ze złączem PCI
sieciową ze złączem ISA

16.
Zdjęcie przedstawia 168-stykową pamięć

SIPP
SIMM
RIMM
SDRAM

17.
Rozpowszechniona forma oprogramowania zgodna z zasadą „najpierw wypróbuj, a potem kup", to

OEM.
Software.
Freeware.
Shareware.

18.
Którego działania nie wykonuje jednostka arytmetyczno-logiczna (ALU)?

Enkapsulacji.
Mnożenia.
Odejmowania.
Dodawania.

19.
Na rysunku pokazano złącze typu

AT
ATX 20 pin
ATX v8
ATX 40 pin

20.
Program VitualPC, który można pobrać z witryny firmy Microsoft służy do korzystania

z wirtualnych systemów operacyjnych na dysku lokalnym.
zbezpłatnej pomocy technicznej TechNet.Soft firmy Virtual Soft.
z bezpłatnego konta o pojemności 100 MB w ramach hostingu firmy Microsoft.
z konta osobistego o pojemności 1 GB W Serwerze wirtualnym firmy Microsoft.

21.
Liczbami 25 i 27, na przedstawionej płycie głównej komputera, oznaczono złącza

PS 2
RS 232
USB
LPT

22.
Jaki pierwszy znak w nazwie pliku w systemie Windows oznacza plik tymczasowy?

#
*
~
&

23.
Na podstawie informacji z „Właściwości systemu” można wywnioskować, że na komputerze jest zainstalowana fizycznie pamięć RAM o pojemności

523 MB
512 MB
256 MB
128 MB

24.
fps (ang. frames per second) bezpośrednio odnosi sie do

płynności wyświetlania ruchomych obrazów.
prędkości przesyłania danych do dysku w standardzie SATA.
wydajności układów pamięci RAM.
efektywności przepływu informacji na magistrali systemowej.

25.
Przy pomocy taśmy 60-pinowej przedstawionej na rysunku podłącza się do płyty głównej komputera

tylko dyski SCSI.
tylko dyski EIDE.
wszystkie urządzenia SCSI.
napędy ATAPI.

26.
W systemie Windows moduł odpowiedzialny za internetowe usługi informacyjne to

IIS
ISA
MU
OSI

27.
Bezprzewodowy dostęp komputera do sieci Internet poprzez tzw. hotspot będzie możliwy po zainstalowaniu w nim karty sieciowej wyposażonej w

moduł WiFi.
złącze USB.
gniazdo RJ-45.
interfejs RS-232C.

28.
W wyniku użycia narzędzia diagnostycznego chkdsk otrzymano informacje widoczne na zrzucie ekranu. Jaką wielkość posiada pojedynczy klaster dysku?

1 972 kB
2 140 kB
4kB
8kB

29.
Numer IP przypisany komputerowi umożliwia odbiorcy pakietu IP rozróżnienie identyfikatorów

sieci i bramy.
sieci i hosta.
hosta i rutera.
hosta i bramy.

30.
Pamięć nieulotna, elektrycznie kasowana i programowana określana jest skrótem

IDE
ROM
RAM
EEPROM

31.
Rysunek przedstawia schemat blokowy karty dźwiękowej. Jaką funkcję pełni układ oznaczony cyfrą 1?

Wzmacnia sygnał wejściowy.
Wzmacnia sygnał wyjściowy.
Zamienia sygnał analogowy na cyfrowy.
Zamienia sygnał cyfrowy na analogowy.

32.
Magistrala, która łączy w komputerze procesor z kontrolerem pamięci, składająca się z szyny adresowej, szyny danych i linii sterujących, nosi nazwę

AGP – Accelerated Graphics Port.
FSB – Front Side Bus.
ISA – Industry Standard Architecture.
PCI – Peripheral Component Interconnect.

33.
Komputery przenośne są z reguły wyposażone w bezprzewodowe sieci LAN. Ograniczenia ich użytkowania dotyczą emisji fal radiowych mogących zakłócać działanie innych, ważnych dla bezpieczeństwa, urządzeń

w pociągu.
w samolocie.
w biurze.
w mieszkaniu.

34.
Jaką cyfrą został oznaczony procesor na schemacie płyty głównej komputera?

1
2
3
4

35.
Technologia pozwalająca na skorelowanie pracy dwóch lub trzech kart graficznych celem szybszego renderowania obrazu nosi nazwę

HDMI
MCA
DVI
SLI

36.
W systemie Windows XP na komputerze klienckim, plik hosts jest plikiem tekstowym, który służy do mapowania

dysków twardych.
nazw hostów na adresy IP
nazw hostów na adresy MAC
nazw hostów przez serwery DNS

37.
Po włączeniu komputera procedura POST pokazuje 512 MB RAM. Na karcie właściwości ogólnych systemu operacyjnego Windows widnieje wartość 480 MB RAM. Co jest przyczyną tej różnicy?

System operacyjny jest źle zainstalowany i nie obsługuje całego obszaru pamięci.
Jest źle przydzielony rozmiar pliku stronicowania w ustawieniach pamięci wirtualnej.
Jedna z kości pamięci jest uszkodzona lub jest uszkodzone jedno z gniazd pamięci RAM na płycie głównej.
W komputerze znajduje się karta graficzna zintegrowana z płytą główną wykorzystująca część pamięci RAM.

38.
Jaką funkcję pełnią elementy Tr1 i Tr2 widoczne na schemacie przedstawiającym kartę sieciową Ethernet?

Sygnalizują za pomocą dźwięku aktywność karty sieciowej.
Zapewniają szyfrowanie i deszyfrowanie danych przesyłanych przez sieć.
Sygnalizują za pomocą świecenia kolorem zielonym szybkość pracy karty sieciowej.
Zapewniają izolację obwodu elektrycznego sieci LAN od obwodu elektrycznego komputera.

39.
Wartość liczby 1101 0100 0111 (B) w kodzie szesnastkowym wynosi

C27
D43
C47
D47

40.
Oprogramowanie antywirusowe może skutecznie chronić komputer. Ważne jest, aby wybrać opcję uruchamiania programu wraz z komputerem oraz opcję

skanowania ostatnio używanych programów.
monitorowania w czasie rzeczywistym (skanowania w tle).
automatycznego kasowania zainfekowanych plików.
automatycznego odłączenia od sieci w przypadku infekcji.

41.
Wyjście RGB na zamieszczonym poniżej schemacie blokowym karty graficznej komputera pełni rolę wyjścia sygnałów

cyfrowych.
analogowych.
analogowo-cyfrowych.
cyfrowo-analogowych.

42.
Wybierz medium, które w sieciach komputerowych zapewnia najszybszą transmisję danych.

Mikrofale.
Fale radiowe.
Kabel światłowodowy.
Czteroparowy kabel kat. 5.

43.
SiMM (ang. Single Inline Memory Module), to

rodzaj pamięci DROM.
pamięć podręczna procesora.
pamięć przechowująca BiOS.
generacja pamięci DRAM.

44.
W tabeli przedstawiono parametry katalogowe czterech twardych dysków. Największą średnią szybkość odczytu danych zapewnia dysk

A
B
C
D

45.
Na zdjęciu przedstawiono płytę główną w formacie

AT
ATX
WTX
NLX

46.
Socket 754 to używana przez firmę AMD podstawka mikroprocesorów z serii Athlon 64 (2800+ - 3700+) i Sempron (2600+ - 3100+). Podstawka ta jest typu)

LGA 775
ZIF PGA
AM2+
AM2

47.
Suma liczb szesnastkowych 4C (16) + C4 (16) zapisana w systemie dziesiętnym wynosi

270
271
272
273

48.
Główny rekord rozruchowy dysku twardego komputera to

BOOT
MBR
FAT
PT

49.
Sumą dwóch liczb binarnych 1101011 i 1001001 jest liczba dziesiętna

402
201
180
170

50.
Co należy zrobić z wiadomością pocztową od nieznanej osoby, zawierającą niepewny załącznik?

Nie otwierać wiadomości, natychmiast ją usunąć.
Otworzyć załącznik, jeśli jest w nim wirus, natychmiast go zamknąć.
Otworzyć wiadomość i odpowiedzieć na nią, pytając co zawiera załącznik.
Otworzyć załącznik i zapisać go na dysku twardym, a następnie sprawdzić plik programem antywirusowym.