Montaż i eksploatacje komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych

Egzamin zawodowy TECHNIK INFORMATYK, kwalifikacja e12


Czas do zakończenia:
1.
Addytywny model barw oparty na kolorach czerwonym, zielonym i niebieskim jest oznaczany symbolem

HLS
HSB
RGB
CMY

2.
Z nośników optycznych największą pojemność ma płyta

CD
DVD
Blu-Ray
DVD-RAM

3.
Ile komórek pamięci można zaadresować bezpośrednio w 64 bitowym procesorze, który ma 32 bitową szynę adresową?

2 do potęgi 32
2 do potęgi 64
32 do potęgi 2
64 do potęgi 2

4.
Drugi monitor CRT podłączony do zestawu komputerowego służy do

kalibracji danych.
przetwarzania danych.
wyprowadzania informacji.
przechowywania informacji.

5.
Warunkiem niezbędnym przy archiwizacji danych jest

kompresja danych.
kopiowanie danych.
kompresja i kopiowanie danych.
kompresja i kopiowanie danych z jednoczesnym ich szyfrowaniem.

6.
Tylda (~) znajdująca się na początku nazwy pliku w systemie Windows XP oznacza, że jest to plik

wsadowy.
archiwalny.
tymczasowy.
wykonywalny.

7.
Rysunek przedstawia schemat blokowy karty dźwiękowej. Jaką funkcję pełni układ oznaczony cyfrą 1?

Wzmacnia sygnał wejściowy.
Wzmacnia sygnał wyjściowy.
Zamienia sygnał analogowy na cyfrowy.
Zamienia sygnał cyfrowy na analogowy.

8.
Co oznacza jednostka dpi podawana w parametrach katalogowych skanerów i drukarek?

Punkty na cal.
Gęstość optyczną.
Punkty na milimetr.
Punkty na centymetr.

9.
W skład systemu Windows Server 2003 wchodzi program, który umożliwia użytkownikowi własnej witryny sieci WEB i FTP w Internecie. Jest to usługa o nazwie

IIS
DNS
DHCP
HTTPS

10.
W trybie wielozadaniowości z wywłaszczeniem zawieszony program

może zawiesić cały system operacyjny.
nie może zawiesić systemu operacyjnego.
zablokuje pracę wszystkich innych programów.
nie pozwoli usunąć się z pamięci operacyjnej.

11.
W jakiej fizycznej topologii uszkodzenie jednej stacji roboczej zatrzyma działanie całej sieci?

Siatki.
Drzewa.
Magistrali.
Pierścienia.

12.
Na rysunku przedstawiono symbol układu cyfrowego

dekodera priorytetu.
kodera priorytetu.
multipleksera priorytetu.
demultipleksera priorytetu.

13.
Który z interfejsów jest interfejsem równoległym?

LPT
USB
PS/2
RS232

14.
Na zdjęciu przedstawiono płytę główną w formacie

AT
ATX
WTX
NLX

15.
Trzech użytkowników komputera z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows XP Pro ma swoje foldery z dokumentami w katalogu głównym dysku C:. Na dysku jest zainstalowany system plików NTFS. Użytkownicy mają założone w systemie konta z ograniczeniami. W jaki sposób należy zabezpieczyć folder każdego z użytkowników, by pozostali nie mogli modyfikować zawartości folderu?

Nadać dokumentom atrybut Ukryty we właściwościach folderów.
Każdemu z użytkowników zmienić typ konta na konto z ograniczeniami.
Nie udostępniać dokumentów w zakładce Udostępnianie we właściwościach folderu.
Przypisać uprawnienia NTFS do modyfikacji folderu tylko właściwemu użytkownikowi.

16.
Funkcje różnych kategorii (daty i czasu, finansowe, tekstowe, matematyczne, statystyczne) są elementem składowym

edytora tekstu.
przeglądarki internetowej.
arkusza kalkulacyjnego.
programów do tworzenia prezentacji multimedialnych.

17.
Który z rodzajów macierzy RAID oferuje tzw. mirroring dysków?

RAID-0
RAID-1
RAID-2
RAID-5

18.
Określ wielkość klastra na podstawie zamieszczonego fragmentu komunikatu systemu WINDOWS wyświetlonego po zakończeniu działania programu format a:

0,5 KB
512 KB
12 bitów
1 457 664 bajtów

19.
Usługa Windows XP Professional Mostek sieciowy pozwala na łączenie ze sobą

segmentów sieci LAN.
dwóch komputerów.
roboczych stacji bezdyskowych.
klienta z serwerem.

20.
Polecenie zmiany zezwoleń dostępu do plików w systemach unikowych, to

whoami.
finger.
chmod.
ruser.

21.
Na zdjęciu przedstawiono gniazda należące do karty

sieciowej.
telewizyjnej.
dźwiękowej.
faksmodemowej.

22.
Sumą dwóch liczb binarnych 1101011 i 1001001 jest liczba dziesiętna

402
201
180
170

23.
Scandisk to program, który stosuje się do

defragmentacji dysku
formatowania dysku.
oczyszczania dysku.
sprawdzania dysku.

24.
Monitor CRT łączy się z kartą graficzną za pomocą złącza

PCMCIA
D-USB
D-SUB
BNC

25.
Firma zajmująca się sprzątaniem musi drukować faktury tekstowe w czterech egzemplarzach jednocześnie, na papierze samokopiującym. Jaką drukarkę powinna wybrać?

Igłową.
Laserową.
Atramentową.
Termosublimacyjną.

26.
Pamięci DDR2 zasilane są napięciem

1,0 V
1,4 V
1,8 V
2,5 V

27.
Blok funkcjonalny RAMDAC na schemacie blokowym przedstawia

przetwornik cyfrowo-analogowy z pamięcią RAM.
przetwornik analogowo-cyfrowy z pamięcią RAM.
pamięć RAM karty graficznej.
pamięć ROM karty graficznej.

28.
Oprogramowanie antywirusowe może skutecznie chronić komputer. Ważne jest, aby wybrać opcję uruchamiania programu wraz z komputerem oraz opcję

skanowania ostatnio używanych programów.
monitorowania w czasie rzeczywistym (skanowania w tle).
automatycznego kasowania zainfekowanych plików.
automatycznego odłączenia od sieci w przypadku infekcji.

29.
Jeżeli w konfiguracji karty graficznej zostanie wybrane odświeżanie obrazu większe od zalecanego, monitor CRT spełniający normy TCO 99

ulegnie uszkodzeniu.
nie wyłączy się, będzie wyświetlał czarny obraz.
nie wyłączy się, będzie wyświetlał jedynie część obrazu.
przejdzie w stan uśpienia lub pojawi się okno informacyjne z komunikatem.

30.
Pamięć nieulotna, elektrycznie kasowana i programowana określana jest skrótem

IDE
ROM
RAM
EEPROM

31.
Przy pomocy taśmy 34-pinowej przedstawionej na rysunku podłącza się do płyty głównej komputera

dyski SCSI.
dyski ATA.
napędy dyskietek 3 1/2 lub 5 1/4 cala.
napędy DVD.

32.
Numer przerwania przydzielony dla karty sieciowej został przedstawiony w postaci binarnej jako liczba 10101. Jaka to liczba dziesiętna?

15
20
21
41

33.
Adresy IPv6 są liczbami

32 bitowymi wyrażanymi w postaci napisów binarnych.
64 bitowymi wyrażanymi w postaci napisów binarnych.
256 bitowymi wyrażanymi w postaci napisów szesnastkowych.
128 bitowymi wyrażanymi w postaci napisów szesnastkowych.

34.
W przedstawionej na schemacie płycie głównej zasilanie należy podłączyć do złącza oznaczonego numerem

3
5
6
7

35.
Tabela przedstawia parametry trzech dysków twardych standardu Ultra320 SCSI. Dyski te mogą pracować z maksymalnym transferem wewnętrznym

132 MB/s
320MB/S
200MB/S
320 GB/s

36.
W tabeli przedstawiono parametry katalogowe czterech twardych dysków. Największą średnią szybkość odczytu danych zapewnia dysk

A
B
C
D

37.
Komputer z bezpośrednim dostępem do Internetu, wykorzystywany w codziennej pracy sekretariatu, powinien mieć zainstalowany program

antywirusowy.
antyadwerowy.
antywirusowy i firewall.
antyadwerowy lub firewall.

38.
Który z portów na panelu tylnym komputera oznacza się przedstawionym symbolem?

COM
LPT
RJ45
USB

39.
Magistrala, która łączy w komputerze procesor z kontrolerem pamięci, składająca się z szyny adresowej, szyny danych i linii sterujących, nosi nazwę

AGP – Accelerated Graphics Port.
FSB – Front Side Bus.
ISA – Industry Standard Architecture.
PCI – Peripheral Component Interconnect.

40.
Który ze wskazanych na schemacie blokowym układów karty dźwiękowej odpowiada zawytwarzanie dźwięków na podstawie sampli?

1
2
3
4

41.
W modelu OSI wszystkie składniki sieci niezbędne do obsługi elektrycznego, optycznego, radiowego wysyłania i odbierania sygnałów określa warstwa

transportowa
łącza danych
sieciowa
fizyczna

42.
Po włączeniu komputera procedura POST pokazuje 512 MB RAM. Na karcie właściwości ogólnych systemu operacyjnego Windows widnieje wartość 480 MB RAM. Co jest przyczyną tej różnicy?

System operacyjny jest źle zainstalowany i nie obsługuje całego obszaru pamięci.
Jest źle przydzielony rozmiar pliku stronicowania w ustawieniach pamięci wirtualnej.
Jedna z kości pamięci jest uszkodzona lub jest uszkodzone jedno z gniazd pamięci RAM na płycie głównej.
W komputerze znajduje się karta graficzna zintegrowana z płytą główną wykorzystująca część pamięci RAM.

43.
Który z elementów oznaczonych numerami od 1 do 4, przedstawionych na schemacie blokowym frame grabbera i opisanym we fragmencie dokumentacji technicznej, służy do wymiany danych z innymi urządzeniami przetwarzającymi obraz wideo bez niepotrzebnego obciążania magistrali PCI?

1
2
3
4

44.
Program testujący wydajność sprzętu komputerowego to

benchmark.
checkdisk.
exploit.
sniffer.

45.
Układ RAMDAC

zawiera konwerter analogowo-cyfrowy.
stanowi stopień wyjściowy karty graficznej.
jest charakterystyczny dla standardu ATA.
jest charakterystyczny dla standardu S-ATA.

46.
Klaster komputerowy to

komputer z macierzą dyskową.
komputer z wieloma procesorami.
grupa komputerów pracujących współbieżnie tak, jakby był to jeden komputer.
komputer zapasowy, na którym co pewien czas wykonywana jest kopia systemu głównego.

47.
Jakie złącze stosuje się w sieciach komputerowych, w których medium transmisyjnym jest kabel UTP (skrętka nieekranowana)?

DIN
RJ-11
8P8C
KS-232

48.
Włączenie usługi Udostępnienie połączenia internetowego w systemie Windows uruchamia automatyczne nadawanie adresów IP dla komputerów (hostów) z niej korzystających. W tym celu wykorzystywana jest usługa

WINS
NFS
DHCP
DNS

49.
Model przestrzeni barw typu RGB wykorzystywany jest

w urządzeniach analogowych i cyfrowych.
tylko w urządzeniach cyfrowych.
tylko w urządzeniach analogowych.
w grafice komputerowej i pozwala uzyskać maksymalnie 16 777 216 kolorów.

50.
Cechą charakterystyczną wirusów polimorficznych jest to, że

atakują tablicę FAT.
atakują rekord startowy dysku.
zarażają wszystkie komputery w sieci lokalnej.
mają cechę polegającą na modyfikowaniu swojego kodu.